Нова дума

Помощи за наем по време на пандемията

zoom Помощи за наем по време на пандемията

1 април 2020

Новите социални мерки по отношение на наемите бяха одобрени от испанското правителство на 31 март. Те засягат хора в ситуация на уязвимост заради COVID-19 (болни, загубили работата си заради извънредното положение и др. подобни). Мерките, публикувани в кралски указ-закон, целят да гарантират конституционното правото на жилище и на доставка на комунални услуги на домакинствата.

За наемите

Първата мярка е, че договорите за наем, които изтичат, ще бъдат продължени автоматично с още 6 месеца. Както уточни вицепремиерът Пабло Иглесиас, така се предполага, че „на нито един наемател в Испания с действащ договор за наем няма да му се повиши месечната такса“ в рамките на този период.

Втората е за лицата, които са в затруднено положение и не могат да плащат наема. Тя налага отлагане на т.нар. desahucios (принудително извеждане от жилището) за 6 месеца, считано от датата на влизане в сила на извънредното положение в страната.

Третата мярка е налагане на автоматичен „мораториум“ върху плащането на наем от лица в затруднено положение, ако наемодателят (физически или юридически субект) притежава много жилища – повече от 10 имота, има жилищни фондове и т.н., включително Fondo Social de Vivienda. Продължителността на тази мярка е за времето на извънредното положение, като максимумът е 4 месеца. След като кризата отмине, наемателят е задължен да изплати всички дължими суми за съответните месеци, без да се прилага такса за неустойка или лихва. Срокът за връщането на неплатените наеми не може да е по-дълъг от 3 години.

Четвъртата е за договори, в които хазяинът е юридическо лице с по-малко от 10 жилищни имоти (85% от случаите). Тогава наемателят – ако е в уязвима ситуация, може да поиска отсрочка в плащането на месечния наем. Той трябва да се обърне с молба към наемодателя за отлагане внасянето на месечната сума – aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta. Хазяинът има 7-дневен срок да отговори – да приеме предложението на наемателя, да предложи алтернатива или да го отхвърли.

Ако двете страни не постигнат споразумение, правителството предлага достъп до програма за преходни финансови помощи – микрокредити с 0% лихва. Целта е да се покрият квотите за наем на лица в затруднено положение. Максималната сума е в размер на 6-месечни наема, която трябва да бъде върната в рамките на 6 години, които могат да бъдат удължени след споразумение до максимум 10 години. Този заем ще бъде отпускат чрез кредитните институции, с държавата като гарант чрез Instituto de Crédito Oficial (ICO), след като ICO подпише споразумение Министерството на транспорта, мобилността и градската среда.

От кредита могат да се възползват всички безработни лица, работници, засегнати от намаление на работното време, както и самоосигуряващи се (autónomos), чиито доходи са намалели в периода на пандемията.

Най-последната възможност е за хора, които имат по-продължителни проблеми при плащането (изцяло или частично) на месечния си наем, вследствие на икономическото и социалното въздействие на COVID-19. За тях се предлага нова програма за директни помощи за наем. Очаква се те да бъдат включени към вече съществуващия план за помощ за наем (Plan Estatal de Vivienda 2018-2021), който се изпълнява от автономните области. Вероятно съвсем скоро местните правителства ще обявят как и кога ще се случи кандидатстването.

За целта са предвидени допълнителни 100 млн. евро. Очаква се управлението на плана да бъде по-гъвкаво и рационално, за да се осигури пряко покритие на уязвимия наемател, а процесът на проверка на документите и изискванията, които трябва да бъдат изпълнени, да са опростени.

Нормативния документ включва специфична програма и за жертви на насилие между половете, бездомни хора и други, които са особено уязвими, като целта е да им се осигури незабавно жилищно решение. В тази мярка се отпуска помощ до 600 евро на месец, която може да бъде увеличена в обосновани случаи до 900 евро (до максимум 100% от наема на имота). И се добавят още 200 евро за заплащане на разходите за поддръжка, на месечната входна такса (comunidad) и на таксите за ток, вода, газ и др. п. комунални услуги (максимум 100% от тях).

За ипотеките и кредитите

От един на три месеца се увеличава „мораториума“ върху ипотеките на хора в затруднено положение, вследствие на извънредното положение. Достатъчна за доказване на това обстоятелство е подписване на една декларация от бенефициента. Пояснено е също, че дължимите вноски по ипотеката не се изплащат веднага след прекратяване на кризата, предизвикана от коронавируса, а се отлагат за съшия период от време. Добавени са и самонаетите лица (autónomos) като група хора, които могат да се възползват от този мораториум.

Кралският указ-закон установява и възможността за мораториум върху кредити, ипотечни и потребителски заеми, които поставят хората в уязвима ситуация в момента.

За ток, вода и газ

Правителството гарантира и доставките на основните комунални услуги за повечето домакинства. В тази мярка влиза разширяване на групата потенциални бенефициенти на социалния ваучер за електроенергия (bono social eléctrico), от който – по изключение – могат да се възползват хора, засегнати от мерките за регулиране на заетостта във фирмите, в които работят, или работещите за своя сметка (autónomos), които в условията на извънредното положение са прекратили дейността си или доходите им са намалели с над 75%.

В допълнение, се определят мерки за гарантиране на непрекъснатост на доставките на енергия и вода в дома, като се забранява тяхното спиране по причини, различни от сигурност на услугата или авария. Това означава, че се забранява спирането на ток, вода и газ поради неплащане на сметките. „Докато сме в състояние на извънредно положение, фирмите – доставчици на ток, вода и газ не могат да прекъсват услугата на никой гражданин в жилището, което е обичайното му местопребиваване“, заяви вицепремиерът Пабло Иглесиас.

***

Вижте тук какви са условията и необходимите документи, с които засегнатите от извънредното положение лица могат да поискат от хазаина си отлагане на плащането на наема. Има и модел на формуляра, с който става това. Срокът за отговора е 7 дни. Ако е отрицателен, може да се кандидатства за безлихвения заем от държавата.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: