Нова дума

Последиците от кризата

24 октомври 2019

В Испания има около 12,2 милиона души, изложени на риск от бедност или социално изключване. Този показател се измерва не само в парично изражение, но и по отношение на трудовия пазар или достъпа до основни услуги, например отоплението на жилищата. По данни от 2018 г. тези хора са 26,1% от населението на страната. Въпреки че през последните 4 години процентът непрестанно спада, все още той е 2,3 пункта по-висок в сравнение с 2008 г. – преди икономическата криза. За 10 години броят на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване се е увеличил с 1,2 милиона души.

Данните са от представения миналата седмица доклад на Европейската мрежа за борба с бедността (EAPN-ES). Докладът е изработен, използвайки данни на Националния статистически институт и Евростат. От него личи, че бедността често се крие в привидно нормални домакинства. Рискът от уязвимост се увеличава, когато в семействата има деца и засяга половината от домакинствата с един родител – начело са повече от 80% от самотните майки. Всички показатели са по-лоши за жените, за хората с увреждания и за децата. Бедността е свързана най-вече с младите хора. Заедно с безработните, населението на възраст от 16 до 29 години е най-големият губещ на кризата, показва проучването.

„Част от изложеното на риск от бедност население е съставено от испанци (80,5%), възрастни (77,6%), хора със средно или високо образователно ниво (22,9% със степен бакалавър или професионално обучение и 13,4% с висше образование), като много от тях (32,6%) работят“, каза Карлос Сусиас, председател на тази мрежа, която обединява повече от 8000 неправителствени организации, включително „Каритас“ и Червения кръст.

Почти 2,5 милиона души страдат от тежки материални лишения в Испания, единственият от трите показателя, който се увеличава през тази година, от 5,1% през 2017 г. на 5,4%. Това означава, че те не могат да си позволят поне четири от изследваните девет индикатора, включително да имат пералня у дома, изправени са пред непредвидени разходи или хранене с месо, пилешко месо или риба поне на всеки два дни.

В изследването на EAPN-ES се анализира риска от бедност и социално изключване чрез три показателя: риск от бедност (тези, чиито доходи са под 60% от средния доход на страната за единица потребление, който през 2018 г. възлизаше на 8871 евро годишно за един човек и 14 193,6 евро за майка с две малки деца), ниската интензивност на трудова заетост в домакинството (само 20% от младите над 18 години са работили през последната година) и тежки материални лишения (които проявяват проблеми по най-малко четири от девет показателя, включително възможността да поддържат адекватна температура в дома, ходене на почивка поне веднъж годишно или нормално хранене). Почти 670 000 души са засегнати от тези три показателя.

 

Пълният текст е публикуван в брой 636 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: