Нова дума

Състояние на социалните грижи по региони

23 май 2019

Въпреки икономическия ръст, в Испания публичните инвестиции за социалните грижи все още не са достигнали нивото, което имаха преди кризата и въведените тогава икономии. Необходими са 1,3 милиарда евро, за да се изравнят със средствата, които се даваха за тази дейност през 2010 година. Тогава правителството отпускаше за целта 1,68% от Брутния вътрешен продукт (20 милиарда и 180 милиона евро), а през 2018 г. – 1,57% от БВП (18 милиарда и 871 милиона евро).

Това е един от изводите на представения в началото на тази седмица доклад на Асоциацията на директорите  на центровете за социални грижи. В него се настоява публичните инвестиции за тази дейност да достигнат 2% от БВП.

Документът показва „големите разлики в усилията и гарантираните права“ между отделните автономни области. В Кастиля и Леон, Страната на баските и Навара се отделя най-голямо внимание на социалните грижи, а най-малко в Канарските острови, Мурсия, Валенсианска област и Мадридска област.

За оценките са използвани двадесетина показателя, свързани с признаване на правата и с финансовите усилия – публични инвестиции, места в старчески и инвалидни домове, социални работници, гарантиран минимален доход, социални столови и т.н. Администрациите на Еускади, например, заделят по 703 евро годишно на жител от областта за социални грижи, докато в Мурсия – само 297 евро на година. В Навара има по един социален работник на всеки 890 жители, а в Мадрид – един на 8354 жители. В Кастиля и Леон само 1,6% от признатите като нуждаещи се чакат да получат социални грижи, докато 29,6% са чакащите на Канарските острови. В Еускади 76,3% от застрашените от социално изключване получават т.нар. „минимален доход за включване“, в Навара 66.2%, а само 2,1% в Кастиля-Ла Манча. Според асоциацията, разликите се дължат както на вложените в тази дейност средства, така и на нейната организация в отделните региони.

Социалните грижи в Испания обслужват общо 8 милиона души.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: