Нова дума

Кризата обогати директорите

9 май 2019

Продължават да се обнародват данни, сочещи голямата разлика в заплащането на труда между директорите в компаниите и техните работници и служители.

Според Данъчната инспекция, членовете на дирекционните съвети декларират получени през 2018 г. възнаграждения в размер на 3 милиарда и 151 милиона евро – два пъти по-високи в сравнение с периода преди икономическата криза. Статистиката сочи, че хората с такива доходи плащат ДОД в размер на 33,38%, т.е., удържаните данъци са на стойност 1 милиард и 52 милиона евро.

В Испания няма официален регистър на членовете на дирекционните съвети. Но престижната многонационална агенция PricewaterhouseCoopers (PwC) изчислява, че испанските директори получават на година възнаграждение между 127 468 евро и 233 756 евро - до 7% средно годишно увеличение на заплатите.

Данните за събраните през 2018 г. данъци бяха публикувани тези дни. Миналата година са влезли в държавната хазна 208 милиарда и 685 милиона евро – със 7,6% повече в сравнение с предната година.

През 2018 г. испанските трудещи се са получили възнаграждения на обща стойност 370 милиарда и 752 милиона евро – 5,4% повече в сравнение с предната година. По-голямата сума се дължи най-вече на увеличения брой на работещите – 500 000 повече. 75,4% от заплатите са в частния сектор и 24,6% - в публичния. Това е най-голямата разлика между работещите в двата сектора от 2008 г. насам.

Средната годишна заплата на работниците и служителите е била 25 442 евро. Трудещите се от частния сектор имат средно годишно заплащане от 23 340 евро, а от публичния – 35 143 евро. Една от причините за значителната разлика е, че в публичния сектор хората са предимно с висока квалификация, докато в частния има много трудещи се с по-ниска квалификация; оказват влияние и многото нестабилни работни места.

Средната годишна пенсия е 14 993 евро. Средната годишна помощ за безработица – 7916 евро. Средните годишни доходи на професионалистите е 32 890 евро.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: