Нова дума

Бедните семейства – с по 588 евро на дете

4 април 2019

От 1 април влезе в действие правителственият декрет, с който се вземат спешни мерки за социална защита. Помощта за всяко нормално дете в семейството се увеличава от 291 евро на 341 евро – по 28 евро месечно. Когато семейството е положение на бедност, т.е., годишният доход е по-малък с 25% от границата на бедността (8522 евро), помощта е 588 евро за всяко дете – по 49 евро месечно.

За финансирането на мярката държавата е превела на Социалното осигуряване необходимата сума.

Според данните на Националния институт по статистика, през 2017 г. 31% от децата до 16-годишна възраст са били в състояние на бедност или социално изключване – общо 2 милиона момичета и момчета. Освен това, 630 000 деца живеят в обхванати от крайна бедност домакинства. За такива се смятат домакинства от двама възрастни и две деца, чийто общ годишен доход е под 7000 евро, т.е., по-малко от 600 евро месечно.

Правителството смята, че с 588 евро могат да се измъкнат от крайната бедност 82 000 деца – само 11,7%, както беше обяснено по време на дебатите по държавния бюджет за 2019 година, който парламентът отхвърли.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: