Нова дума

Как да поискаме еднократна помощ от 200 евро?

zoom Как да поискаме еднократна помощ от 200 евро?

8 юли 2022

От днес може да се подават документи за новата еднократна помощ от 200 евро, която испанското правителство отпуска на физически лица в затруднено положение. Декретът за нея бе гласуван в края на юни, като бенефициенти може да са хора с ниски доходи и активи, независимо дали са работещи за чужда сметка, безработни или аутономос.

Електронният формуляр за помощта е достъпен на интернет страницата на испанската данъчна агенция, но за да се подаде, лицата трябва да имат дигитален сертификат или Cl@ve.

Кой може да поиска помощ от 200 евро?

Лицата, които към 27 юни 2022 г.:

• Имат законно и ефективно пребиваване в Испания и са го имали продължително и без прекъсване през предходната една година година.

• Извършват трудова дейност за своя собствена сметка или за чужда сметка, за която са регистрирани в Социалното осигуряване

или

• са регистрирани като безработни в Бюрото по труда, независимо дали получават обезщетение или субсидия за безработица.

• Доходът, получен през 2021 г. от лицето и съжителстващите с него в едно домакинство, е под 14 000 евро, а имуществото, без да се счита жилището на обичайното местопребиваване, не надвишава сумата от 43 196,40 евро.

Размерът на доходите и активите се определят, като се вземат предвид доходите и имуществото на всички лица, които живеят с бенефициента на същия адрес към 1 януари 2022 г. и са свързани помежду си по една от следните линии:

- съпруг или партньор от поне две години предварително;

- по родство до трета степен (например: деца, родители, братя и сестри, баби и дядовци, чичовци и лели, снаха, зет, внуци, племенници, прадядовци, прабаби и правнуци);

- лица, които са част от семейството по силата на настойничество с цел осиновяване или постоянна семейна приемна грижа.

Следователно доходите и имуществото на други хора, живеещи заедно на един адрес, които не са обединени от споменатите връзки, няма да бъдат взети под внимание.

Кой не може да е бенефициент на помощта?

Лицата, които към 27 юни 2022 г.:

• Получават Ingreso Mínimo Vital (минимален жизнен доход);

• Получават пенсия, изплащана по общия режим или по специалните режими за социално осигуряване и др.п.;

• Получават обезщетения от взаимни алтернативи на социалното осигуряване на RETA (специален режим за социално осигуряване на самостоятелно заети лица).

Как можете да кандидатствате за помощ?

Помощта се заявява чрез електронен формуляр, достъпен в интернет страницата на Данъчната агенция на адрес: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC51.shtml#top.

За подаване на заявлението е необходимо да притежавате Cl@ve или електронен сертификат (вкл. електронно испанско DNI).

За да кандидатствате за тези субсидии, трябва да предоставите номер на NIE или DNI на кандидата и на хората, които са част от неговото домакинство и живеят на същия адрес, както и номер на банкова сметка, собственост на кандидата, в която да бъде изплатена помощта. Не е задължително записването на номер на испански документ за самоличност или резиденция на непълнолетни под 14 години, които не го притежават.

Кандидатите за тази помощ, чийто фискален адрес е в Страната на баските или в Навара, трябва да я поискат от съответните автономни области.

Трябва ли да предоставя някаква документация, когато кандидатствам за субсидия от 200 евро?

Не, не е необходимо да предоставяте никакви документи.

Социално осигурителните и други публични органи ще изпратят на Данъчната агенция необходимата информация, за да проверят съответствието с необходимите изисквания за кандидатстване за помощта.

Какъв е крайният срок за кандидатстване?

Тази помощ може да бъде заявена до 30 септември 2022 г.

Как се изплаща помощта от 200 евро?

Помощта ще се изплаща по банков път. Поради тази причина е необходимо да се посочи банкова сметка, собственост на кандидатстващото лице, за да се извърши изплащането на помощта. Ако след изтичане на три месеца от крайния срок за подаване на формуляра, не получите плащане, трябва да считате искането си за отхвърлено.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: