Нова дума

Още сесии на изпитите за испанска националност

zoom Още сесии на изпитите за испанска националност

23 май 2019

Двата изпита, необходими за придобиване на испанска националност поради резиденция – за диплома за владеене на испански език DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) и за доказване познаването на испанската Конституция, както и на социалната и културна реалност в страната CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España), се организират от Института „Сервантес“.

Документът, който удостоверява степента на владеене на испански език, се издава от Министерството на образованието, културата и спорта на Испания – диплома DELE, и е валиден в целия свят. До края на 2019 г. остават 5 сесии а придобиването му, но записването за тази през месец юли приключи на 16 май.

Сроковете за записване са отворени през цялата година, което позволява още през февруари, например, да подадете документи за сесията през ноември. На общите изпити за диплома DELE могат да се явяват лица над 16 г. Има и специални изпити за ученици на възраст между 11 и 17 г. (Exámenes DELE para escolares).

Подробна информация за самите изпити има на испански език в уеб страницата на Института “Сервантес”: https://examenes.cervantes.es. Там са посочени и центровете (в Испания, в България и в други държави), където се провеждат изпитите за DELE и подготовката (която е по желание и е платена) за тях.

Изпитът, който доказва познаването на испанската Конституция, както и на социалната и културна реалност в страната, наречен CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España), и през 2019 г. се провежда всеки последен четвъртък на месеца (без август и декември), като в Испания в един ден има по две изпитни сесии – обикновено от 18:00 ч. и от 20:00 ч.

 

Пълният текст е публикуван в брой 627 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: