Нова дума

Испанско паро в България – II вариант

zoom Испанско паро в България – II вариант

25 април 2019

В миналия брой на „Нова дума“ споделихме информация от първо лице за един от двата варианта за получаване на испанско паро в България. Припомняме, че в описания случай е необходим формуляр U1, който е удостоверение за социалноосигурителни периоди, които да бъдат взети под внимание при изчисление на обезщетения за безработица. При него обаче се полага процент от сумата, която лицето би взимало в Испания, като периодите на получаване са съобразени с местното законодателство.

Сега ви предлагаме подробности за по-разпространения начин, при който обезщетението за безработица от Испания се изплаща изцяло в България или друга страна от Евросъюза.

Основни положения:

Ако получавате паро, регистрирани сте без прекъсване като безработни  в Испания (demandante de empleo) в продължение поне на 4 седмици и искате да се преместите в друга държава от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Швейцария с цел търсене на работа, може да прехвърлите обезщетението си за 3 месеца, които могат да бъдат удължени като най-много с още 3.

За да стане факт това, трябва да следвате тези стъпки:

- Да поискате разрешение за преместване (autorización de desplazamiento) от Бюрото по труда по местоживеене (Servicio Público de Empleo Estatal).

- Да поискате издаването на формуляр U2. Той служи за удостоверение за запазване правото на обезщетения за безработица, докато търсите работа в друга страна. Заедно с него се предоставя информация, която би ви била от полза по време на пребиваването ви извън Испания.

Имайте предвид, че формуляр U2 е валиден само за една държава. Ако искате да прехвърлите обезщетенията си в друга, трябва да поискате нов формуляр U2.

- Да се регистрирате като безработно и търсещо работа лице в страната, за която заминавате, в рамките на 7 дни, след като престанете да сте на разположение на испанското бюро по труда. Ще трябва също така да се съгласите на всички проверки, извършвани по отношение на кандидатстващите за обезщетения в новата страна, все едно че ги получавате там.

 

Пълният текст е публикуван в брой 625 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: