Нова дума

Подаваме данъчна декларация до 1 юли 2019 г.

zoom Подаваме данъчна декларация до 1 юли 2019 г.

4 април 2019

Данъчната кампания Renta 2018 започна на 1 април и ще продължи до 1 юли 2019 г. От агенцията по приходите обявиха важни новости, свързани с представянето на декларацията, сред които улеснения за правещите това по интернет, по телефона или чрез мобилното приложение на Agencia Tributaria; предварителен час за тези, които искат помощ при попълването на документа за доходите за 2018 г., и др.

Очаква се тази година 20,35 млн. души да подадат декларацията, което е с 1,8% повече, в сравнение с миналата година.

Hacienda ще върне повече пари, отколкото ще получи, тъй като миналата година имаше повече удръжки за работещите, а също така различни видове бонификации и отчисления, като например за майчинство и бащинство, и др. подобни.

Ето кои са основните моменти на данъчната кампания тази година:

Кой трябва да представя декларация за доходите на физическите лица (IRPF)?

От испанската приходна агенция уточняват, че задължени да подадат декларация за IRPF са всички физически лица, които живеят в страната, с малки изключения.

Не трябва да представяме декларацията, ако брутните доходи от трудова дейност през 2018 г. и са равни или по-малки от 22 000 евро/годишно и:

- са получени от един работодател/платец;

- са получени от повече от един платец, като сума, получената от втория, третия и т.н. общо, не надвишава1500 евро;

- когато единственият трудов доход се състои от пасивни обезщетения (социалноосигурителни и пасивни пенсии, обезщетения от пенсионни планове, групова застраховка, взаимни фондове за социално осигуряване, корпоративни социалноосигурителни планове, застраховани пенсионни планове и застрахователни обезщетения за т.нар. зависимост (dependencia), при условие че определянето на приложимата ставка на данък при източника е направено в съответствие със специалната процедура, установена със закон (по искане на данъкоплатеца чрез представяне на формуляр 146 пред банка, застрахователно дружество или Социалното осигуряване).

Лимитът за брутния доход пада на 12 643 евро/годишно (и това поражда задължение за подаване на декларация) при следните условия:

- когато доходите от трудова дейност са от повече от един платец, като сума, получената от втория, третия и т.н. общо, надхвърля 1500 евро/годишно;

(Имайте предвид, че ако сте сменили работата един път, вече имате двама платци за годината. Ако сте работили няколко месеца, а през останалото време сте получавали обезщетение, също имате двама платци.

 

Пълният текст е публикуван в брой 624 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: