Нова дума

Изпити за охранители през 2018 година

zoom Изпити за охранители през 2018 година

11 януари 2018

Както всяка година, и тази се организират няколко изпитни сесии за придобиване на разрешително за работа като охранител в Испания. Ето подробности кога са датите и какви са изискванията.

На 2 януари в Boletin Oficial de Estado (BOE – испанският еквивалент на Държавен вестник) под номер BOE-A-2018-43 беше обнародвано решението на Държавния секретариат по сигурността за изпитите за vigilantes de seguridad и escoltas privados, прието през ноември миналата година.

Основни изисквания към кандидатите:

1. Да са на възраст над 18 години.

2. Да са граждани на Испания или на друга държава-членка на ЕС или държава, подписала споразумението за Европейското икономическо пространство, за които се прилага régimen comunitario според Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero за влизане, свободно движение и живот в Испания на граждани на ЕС. Може да са граждани и на трети страни, които обаче имат подписана специална международна конвенция с Испания в тази област.

3. Да имат завършено най-малко задължителната степен на средно образование (ESO) – българското средно образование надхвърля това изискване, но дипломата ви трябва да е хомологирана.

4. Да имат нужните физически и психически качества за притежаване и използване на огнестрелно оръжие и да предлагат услуги като частни охранители.

5. Да са с чисто съдебно минало.

6. Да не са осъждани през последните 5 години за нарушаване обхвата на защитата на правото на чест, лична и семейна неприкосновеност.

 

Пълният текст е публикуван в брой 595 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: