Нова дума

Кога ще се пенсионирам в Испания?

zoom Кога ще се пенсионирам в Испания?

18 юли 2019

Много от стотиците хиляди българи в Испания си задават този въпрос – кога ще се пенсионирам? Важен за тях е и още един – при какви условия мога да получа 100% испанска пенсия?

Както многократно сме споменавали, минимална испанска пенсия (642-677 евро в момента) срещу 15 години трудов стаж тук е история от 6 години насам.

Макар всеки случай да е строго индивидуален, законовите промени, влезли в сила в началото на 2013 г., указват точния начин на формиране на пенсията, който няма как да бъде променен. Масово обаче лицата, на които предстои пенсиониране, се бъркат от факта, че минималният стаж, необходим за придобиването на право на пенсиониране в Испания е 15 години (5475 дни) (2 години от които да са преди да поискате да се пенсионирате), но размерът на пенсията се изчислява не върху тези 15 години, както беше преди, а на база осигурителните вноски през последните 22 години за пенсиониращите се през 2019 г., 23 години за пенсиониращите се през 2020 г. и т.н.

Затова взимането на пълна пенсия от Испания зависи само и единствено от годината на раждане и от годините, през които лицето се е осигурявало в страната.

Pensión nacional е пенсията, която съответства на годините, работени с трудов договор в Испания. Определя се, като се има предвид само осигурителният стаж от тук и се изчислява според валидните условия към момента на подаване на молбата за пенсиониране. Ако нямате споменатите в таблицата години трудов стаж в Испания за пълна пенсия, но имате поне 15 години работа тук, следващата информация ще ви е от полза.

При 15 и повече години трудов стаж тук, размерът на контрибутивната пенсия за прослужено време се формира от така наречената регулираща основа и серия от допълнителни компоненти, наричани понякога коригиращи фактори. По принцип регулиращата основа се формира на базата на извадка от данните за нашето осигуряване през конкретен период от време.

 

Пълният текст, заедно с подробна таблица с информация за годината на пенсиониране според годината на раждане, са публикувани в брой 631 на "Нова дума".

 

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: