Нова дума

Какво трябва да знаем за jubilación flexible и за jubilación activa?

Какво трябва да знаем за jubilación flexible и за jubilación activa?

14 май 2015

Пенсионерите в Испания имат възможност да продължат да работят и да съвместяваат получаването на пенсията със заплатата. Как и при какви условия? В печатното издание на вестника ви предлагаме повече информация за указаните от закона възможности - jubilación flexible и за jubilación activa.

За ситуация на jubilación flexible се счита възможността да съвместяваш пенсията за прослужено време и възраст с договор на непълно работно време, определено от чл. 12,6 от ЕТ, със съответните пропорционални намаления, приложими към работния ден на пенсионера.

От 17 март 2013 г. лимитът за намалено работно време на пенсионера е между 25 и 50%. Това означава, че той трябва да изпълнява постановената в договора му работа за между 75 и 50 на сто от пълния работен ден.

Jubilación flexible може да бъде приложена към всички режими на социално осигуряване, но не и за държавните служители, военните и някои служители на правосъдието.

Преди пенсионерът да започне да работи с временен трудов договор, той трябва да уведоми за това съответните институции.

* * *

Пенсията за прослужено време и възраст в Испания, придобита по общия режим, може да бъде съвместима освен с jubilación flexible (както споменахме в предходия материал), и с jubilación parcial, с работа за собствена сметка, както и с т.нар. jubilación activa. Какво означава последното?

Условия

Съвместимостта на пенсията и на работата, наречена jubilación activa, е определена от Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, който е в сила от 17 март 2013 г.

Той указва, че получаването на контрибутивна пенсия може да бъде съвместимо с реализирането на работа за своя или за чужда сметка (por cuenta propia o por cuenta ajena) на пенсионера при следните условия...

 

Пълният текст е публикуван в брой 530 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: