Нова дума

Отговори на въпросите от Фейсбук, след информационната среща от 2 октомври

zoom Отговори на въпросите от Фейсбук, след информационната среща от 2 октомври

2 ноември 2021

Хиляди българи в Испания проследиха информационна среща за трудови права и пенсиониране, която Службата по трудови и социални въпроси в Мадрид организира на 2 октомври (може да видите запис от нея тук). Трудовото аташе към посолството Юлиана Николова и адвокат София Николаева отговориха на десетки въпроси, но по време на прякото излъчване във Фейсбук възникнаха още доста. Двете дами бяха любезни да отговорят и на тях.

Въпрос:

Roza Ganeva

Как да се пенсионирам в Испания? Инвалид съм на количка – боледувам от детски години, нямам стаж в Испания, 16 г. живея тук.

Отговор:

Уважаема г-жо Ганева,

Поради липса на трудов стаж в Испания, не изпълнявате условията, за да ви бъде призната и отпусната контрибутивна пенсия по болест (Incapacidad Total Permanente).

Във вашия случай може да подадете заявление за неконтрибутивна пенсия за инвалидност, ако сте на възраст между 18 и 65 години. В този случай трябва първо да внесете заявление, за да ви се направи оценка на степента на инвалидност (Solicitud de reconocimiento de grado de discapacidad) пред компетентната администрация на Автономната област, в която сте регистрирана.

Ако ви бъде призната степен инвалидност равна или над 65%, то може да кандидатствате за тази неконтрибутивна пенсия, ако сте законно пребиваваща на испанска територия за период от 5 години, 2 от които трябва да са непосредствено преди датата на подаване на искането за подпомагане.

Успех!

Въпрос:

Nadezhda-Nadia Angelova

Въпросът ми е: Когато български гражданин се връща в България за отпуск и му се наложи да ползва медицинска помощ или болнично лечение (в случая си с прекъснати здравни осигуровки в България, защото работиш и живееш в Испания), как ще получиш адекватно лечение и здравна грижа, след като се водиш с прекъснати здравни осигуровки и в България не се признават европейските здравни карти?

Отговор:

Уважаема г-жо Ангелова,

Ще се опитам да Ви отговоря на базата на европейските норми, конкретно в случая Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, които България е длъжна да спазва като страна членка на Европейския Съюз и относно правата, които ни дава Европейската здравноосигурителна карта(ЕЗОК):

1. При временно пребиваване в България (отпуск, екскурзия, гостуване при роднини и др.), осигурените в други държави от Европейското Икономическо Пространство български граждани, могат да ползват спешна и неотложна медицинска помощ в рамките на пакета на задължителното здравно осигуряване срещу представяне на валидна ЕЗОК, издадена от другата държава по осигуряването.

- Български граждани, които се осигуряват в друга държава членка, и желаят да получат планово болнично лечение в България, представят пред българското лечебно заведение (което предварително е потвърдило приема им за планово лечение) формуляр S-2 (бившия Е-112), издаден от компетентната чужда осигурителна институция, в случая за Испания е Instituto Nacional de la Seguridad Social. С този формуляр тя потвърждава своето съгласие за лечение в България за нейна сметка.

 - Ако при пребиваване или престой се наложи ползване на медицинска помощ от публичния здравноосигурителен пакет срещу заплащане, може да се възстанови направения разход в България след завръщането ви в Испания. Сумите, подлежащи на възстановяване, се уточняват между компетентната администрация тук, Instituto Nacional de la Seguridad Social, и местната здравна институция в чужбина, в случая България. Но се заплащат само разходите, които нормативно са установени за същата помощ по испански тарифи (например, доста известен разход в България е т.нар. “такса избор на екип” и не се изплаща от испанска страна).

Поздрави!

Въпрос:

Ulia Manova

Здравейте. Пенсиониран съм тук в Испания по болест и имам 75 процента инвалидност (total permanente). Интересувам се при прибиране в България окончателно ще получавам ли същата пенсия?

Отговор:

Здравейте, г-жо Манова!

Това, което не може да получавате при прибиране в България, е добавката към пенсията, в случай че има отпусната такава.

Поздрави!

Въпрос:

Anisia Stefanova Draganova

При пенсиониране в България зачитат ли се периодите, в които лицето е било безработно (paro contributivo) в Испания? Благодаря.

Отговор:

Здравейте, г-жо Драганова!

Не, тези периоди не се взимат предвид при пенсионирането Ви в България.

Поздрави!

Въпрос:

Nadezhda-Nadia Angelova

Когато работиш на половин работен ден в Испания и достигнем годините за пенсионна възраст, как се изчисляват годините (както излиза във vida laboral примерно 2 години се равнява на 1 година, или се гледат годините, а процентите от jornada laboral са за изчисляване на самата пенсия)?

Отговор:

Уважаема г-жо Ангелова,

След решение на Испанския Конституционен Съд Nº 91/2019 от 03/07/2019, формулата за определяне на начина на изчислението на пенсията на работниците, които са били на непълен работен ден, се промени и не трябва да се прилага коефициента на частичност (coeficiente de parcialidad), а трябва да се изчислява с прилагане на коефициента според основното правило, съобразно което се взимат предвид, без значение колко часов е бил работния ден, времето в което е бил като активно работещ.

Поздрави!

Въпрос:

Snejana Simeonova

На 62 г. съм, може ли като имам възрастта, да се пенсионирам едновременно в Испания и България?

Имам стаж в БГ13 г. без годините, дето ми се полагат за 2-те ми деца и 21 г. в Испания. Искам да се пенсионирам едновременно тук в Испания и България. Възможно ли е?

Отговор:

Здравейте, г-жо Симеонова!

Да, може да се пенсионирате едновременно в България и Испания, винаги и когато отговаряте на условията за пенсиониране и в двете страни.

Поздрави!

Въпрос:

Emiliya Anastasova

Имам въпрос относно допенсионната помощ след 52 г. Имам 13 г. и 8 м. стаж в Испания и около 14 г. в България, изгубена трудова книжка и извадени УП13 и УП3, U1, които съм подала в SS и чакам потвърждение от България. Ше имам ли проблем с това, че нямам трудова книжка, но пък имам УП13 и УП3 и за тази помощ ще ми е нужно ли акт за раждане на децата и акт за семейно положение?

Отговор:

Здравейте!

Не би било логично да имате проблеми, породени от загубата на трудовата ви книжка, винаги и когато компетентната българска администрация потвърди стаж, чиито сбор между България и Испания е равен или над 15 години. За тази помощ вече не се имат предвид приходите на цялото семейство, а само индивидуално вашите и може само да посочите в молбата семейно състояние. Не е нужно да прилагате актове за раждане на децата ви.

Поздрави!

Въпрос:

Joro Kovachev

Здравейте, живея в Испания от 2010 година и тази година подадох документи за неконтрибутивна пенсия. В Сегуридад сосиал ми поискаха преведени и легализирани всички документи, свързани с трудовия ми стаж в България, а вие казахте преди малко, че трябва да се изпратят в оригинал...

Отговор:

 

Здравейте, г-н Ковачев!

Озадачава ме фактът, че ви искат документи от, както казвате “seguridad social” (предполагам, че имате предвид Instituto Nacional de la Seguridad Social), защото компетенцията за признаването на неконтрибутивна пенсия е на администрацията на Автономната област, където сте регистриран, т.е. Consejería de Asuntos Sociales (може да има и други имена, в зависимост от това за коя автономна област става въпрос).

Относно нужните документи за отпускане на неконтрибутивна пенсия – да, може да ви поискат удостоверителни документи относно приходите, които получавате от България, преведени и легализирани, но не и стажът.

Казахме, че за доказването на стажа в България се прилага пред съответната администрация оригинал или заверено копие на оригинала, но в никакъв случай превод на документацията, доказваща стажа. Да преведем трудовите ни книжки и УП, ако имаме такива, е абсолютно безсмислено, без значение за какво и пред кого, тъй като единствено стажът, положен в друга страна членка на Европейското Икономическо Пространство, се удостоверява чрез изпратен от компетентната администрация, там където е положен, на електронен формуляр носител на информация за обмен между администрациите на база Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност .

Поздрави!

Въпрос:

Antoaneta Karpova

Здравейте, може ли закупуване на трудов стаж, за ранно пенсиониране и колко ще трябва да се плати за липсваща година? Благодаря.

Отговор:

Здравейте, г-жо Карпова!

Предполагам имате предвид ранно пенсиониране в Испания. Отговорът е не, не може да се закупи стаж с тази цел.

Поздрави!

Въпрос:

Vania Yordanova Hristova

Здравейте, родена съм 1964 г., имам трудов стаж в България 18 г., в Испания до момента 15 г. Когато през 2029 г. ще съм на 65 г. и трудовият ми стаж в Испания ще е 23 г., означава ли, че няма да мога да получа пълна пенсия?

Отговор:

Здравейте, г-жо Христова!

Под “пълна пенсия” вероятно имате предвид 100% „испанска“ пенсия.

За да се пенсионирате през 2029 година, сборът стаж, който имате между България и Испания трябва да е 38,6 години. Размерът на пенсията ви ще зависи от това какви са били осигурителните ви бази през последните 25 години. Ако нямате 25 г. стаж в Испания, а 23 г., ще получите съответния процент испанска пенсия за тези години.

Поздрави!

Въпрос:

Yanka Yordanova

Здравейте! Мъжът ми работи и си плаща осигуровки като частна фирма, но в България казват, че няма здравни осигуровки и няма да може да го приемат в болница, ако се наложи да се върнем постоянно.

Отговор:

Госпожо Йорданова,

За да се възстановят здравноосигурителните права след приключване на трудовата дейност в страна от ЕС – в случая Испания, е необходимо да се изиска формуляр E104 или S041 или U1 от тукашния Instituto Nacional de la Seguridad Social – с цел последващо включване в осигурителната система на България, при предстоящо осигуряване в нея.

Този формуляр Е104 от 07/06/2021 може да бъде изискан само и единствено по служебен път от българската администрация (НЗОК). Ако съпругът ви е бил осигуряван в Испания, не е логично да му бъде отказано възстановяването на здравноосигурителните му права. Ако все пак това се случи, имате право да обжалвате.

Поздрави!

Въпрос:

Zoya Nikolova

Получавах субсидии за след 55 години, взеха ми всички оригинални и не ми ги върнаха. Какво да правя?

Отговор:

Г-жо Николова,

Следва да се обърнете към администрацията, която ви е загубила документите. Ако не ви бъдат върнати и ви потвърдят, че са загубени, то единственото, което може да направите, е да внесете оплакване.

Успех!

Въпрос:

Mariana Georgieva

Здравейте! Ако искаме да доведем свекърва ми, възрастна и със хронични заболявания, какво трябва да направим? Какви права има за здравно осигуряване?

Отговор:

Здравейте, г-жо Георгиева!

Ако свекърва ви е пенсионирана в България, то тя може да прехвърли здравноосигурителните си права в държавата-членка на Европейското Икономическо Пространство, в която се премести да живее.

Това става с формуляр S-1 издаден от Националната Здравно Осигурителна Каса в България.

Ако не е пенсионирана, при идването и в Испания може да сключи договор с частна осигурителна компания с цел да получи достъп до здравни услуги в частния сектор.

Поздрави!

Въпрос:

Katya KT

Въпрос от Неделчо Цонев.

Имам 15 години стаж като шофьор на камион над 20 тона. От няколко месеца съм автономно. Какъв процент осигуровки е желателно да се внасят за добра пенсия?

Отговор:

Г-н Цонев,

Не мога да дам конкретен отговор на въпроса ви, тъй като пенсията се изчислява, вземайки сбора от осигурителните ви бази през последните 24 години (за тази година), и едно е сигурно, че колкото е по- висока осигурителната ви база, расте и сумата, на която ще възлезе пенсията ви.

Поздрави!

Въпрос:

Veselina Bankova

Моля за информация във връзка с пенсионирането на артисти/музиканти! Възраст, стаж, нещо важно, което трябва да знаем? Проблем ли е, че сме осигурявани почасово на непълно работно време? Много полезна беше тази среща на живо. Благодаря!

Отговор:

Здравейте, г-жо Банкова!

Ще се опитам да опиша най-характерните особености на пенсионирането на работниците от този сектор:

Артистите, които искат да се предпенсионират, могат да го направят при навършването на 60 години и в такъв случай пенсията им ще бъде намалена с 8% за всяка година, която им липсва до навършването на 65 г. Въпреки това, могат да се пенсионират при навършване на 60 години певците и танцьорите, без да им се прилага този процент на намаление, ако са работили минимум 8 години тази специалност през предхождащите 21 години на пенсионирането.

След решение на Испанския конституционен съд № 91/2019 от 03/07/2019, формулата за определяне на начина на изчислението на пенсията на работниците, които са били на непълен работен ден, се промени и не трябва да се прилага коефициент на частичност (coeficiente de parcialidad), а трябва да се изчислява прилагане на коефициента според основното правило, съобразно което се взима предвид, времето, в което човекът е бил като активно работещ (без значение колко часов е бил работният ден).

Поздрави!

Въпрос:

Radka Dimitrova

Ако имам пенсия контрибутива (пенсия със добавки) в Испания, колко време ще имам право на престой в България?

Отговор:

Здравейте, г-жо Димитрова!

Като бенефициент на пенсия, към която се изплаща добавка, то максималния период с право да сте извън страната е не повече от 90 дни на година, като за това си отсъствие трябва да информирате предварително Seguridad Social. В противен случай рискувате да я загубите.

Поздрави!

Въпрос:

Pavlinka Ivanova

Здравейте. При пенсия от България, примерно 350 евро, ще бъде ли спряна помощта от 451 евро, която получавам след 52 г.? В този лимит от 712 лв. влиза ли сумата от 451 евро от субсидията? Благодаря!

Отговор:

Г-жо Иванова,

За да получавате тази помощ, доходите ви не трябва да надхвърлят 75% от минималната осигурителна база за годината (712,50 за тази година). Ако пенсията ви в България я надхвърля, то ще ви спрат помощта. Сумата, на която възлиза помощта, не се взима предвид за изчислението на този таван.

Поздрави!

Въпрос:

Dochka Kostadinova Georgieva

Трябва да се пенсионирам в Испания март 2022 г., но за нещастие останах без работа. Поради напреднала възраст не намирам никаква работа. Въпросът ми е, ако не намеря работа и не се осигурявам, как ще ми подейства за пенсионирането и има ли някаква възможност да се осигурявам сама?

Отговор:

Здравейте, г-жо Георгиева!

Фактът, че не сте осигурявана в определен период, през предходните 25 години преди пенсионирането ще повлияе неблагоприятно върху пенсията ви, тъй като ще имате нулеви осигурителни бази.

Ако не си намерите работа, може да сключите специален договор с компетентната администрация (Convenio Especial con la Seguridad Social) и да си заплатите осигуровките до пенсиониране. За да се сключи този договор, е нужно да изпълнявате следните условия: трябва да имате минимален период, в който сте била осигурявана от 1080 дни през дванадесетте предходни на момента, в който сте останала безработна. Срокът за подаване на молбата за сключване на договора е 90 дни след датата, която са ви освободили от работа.

Успех!

Въпрос:

Donka Atanasova

Моля за информация! Мъжът ми има 25 г. трудов стаж в БГ, а тука има 5 г. трудов стаж с парото. Може ли да се пенсионира в Испания? Благодаря Ви!

Отговор:

Здравейте, г-жо Атанасова!

Да, ще може да се пенсионира в Испания, но не мога да отговоря кога, тъй като ми липсва информация относно възрастта му.

Поздрави!

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: