Нова дума

Отраслите с най-високите и с най-ниските заплати

15 декември 2016

В Испания има 17,4 милиона работещи. Последните данни на Данъчната агенция показват, че разликата в заплащането им непрестанно се увеличава. Само за една година заплащането на работещите в най-добре платения сектор е станало 6 пъти по-голямо в сравнение с най-лошо платените.

На първо място по средно годишно заплащане са служителите от банковия отрасъл и застрахователните компании: те плащат Данък общ доход върху 38 724 евро – увеличение с 24,2% между 2014 г. и 2015 г. На другия край на скалата са работещите в селското стопанство, животновъдството, рибовъдството и риболова: тяхната средна годишна заплата е 6384 евро – увеличение с 6,8% за същия период.

Това са двата полюса на заплатите. От данните на данъчните власти става видно, че средната декларирана годишна заплата в Испания се е увеличила с 1,2%; тя е 18 645 евро. С други думи – работещите във финансовия и застрахователния сектор (2,6% от всички трудещи се) получават двойно повече от средното за страната, докато заплащането на тези от селското стопанство и сродните браншове (3,9% от трудещите се) получават три пъти по-малко годишно заплащане от средното.

Трябва да се има предвид, че в данните на Данъчната агенция не влизат Страната на баските и Навара, които имат специален фискален режим.

 

Пълният текст е публикуван в брой 569 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: