Нова дума

Как българите могат да работят във Великобритания – II част

Как българите могат да работят във Великобритания – II част

6 февруари 2014

Информацията е на Агенцията по заетостта в България

 

(продължава от брой 497)

 

При проблеми по отношение на заетостта  

При проблеми на работното място, първо следва да се потърси решение в диалог с работодателя. Ако това не даде резултат, следва да се стартира процедурата за оплаквания (grievance procedure). В рамките на процедурата следва да се:

●      изпрати писмено заявление до работодателя, в което се описват съществуващите проблеми и се дава съответно време за отговор;

●      осъществи среща с работодателя и да се обсъди оплакването;

●      обжалва решението на работодателя, ако то не предлага решаване на възникналия проблем.  

Ако след изпълнение на тези действия няма задоволително решение, може да се заведе дело в Трибунала по заетостта. Повече информация може да бъде получена тук: https://www.gov.uk/employment-tribunals, https://www.employmenttribunals.service.gov.uk/employment-tribunals

Трафик на хора с цел трудова експлоатация и нарушения на трудовото законодателство 

Ако едно или повече от изброените по-долу нарушения са възникнали в условията на заетост, в която гражданинът е попаднал, то следва да се потърси помощ от съответните компетентни институции:  

●      Заплаща такса за намиране на работа;

●      Няма възможност да организира самостоятелно пътуването до Обединеното кралство и не е запознато с маршрута от началната точка до крайната дестинация;

●      Извършва работа, която не иска да извършва;

●      Условията на труд се различават драстично от тези, които първоначално са били договорени;

●      Работи без трудов договор или е подписал договор на език, който не разбира и условията на труд са неустановени;

●      Работи без да му бъде заплащано;

●      Не знае колко точно е неговата заплата и какви законни отчисления могат да се правят от нея;

●      Получава по-малко от националната минимална работна заплата;

●      Плащанията са нередовни или често закъсняват;

●      Натрупва неоснователен финансов дълг към лицето, което осигурява заетостта за предоставени услуги като назначаване на работа, транспорт, храна и други;

●      Работи много над допустимите работни часове на ден;

●      Живее в квартира, осигурена от работодателя, при условия които не контролира;

●      Няма свобода за излизане от квартирата и свобода на придвижване;

●      Нощува там, където работи; средата е нездравословна, без елементарни санитарни условия и възможност за самостоятелност;

●      Не може да посочи своето местоположение и адрес;

●      Няма достъп до средства за комуникация или работодателят упражнява контрол върху контактите на лицето с други хора;

●      Документът за самоличност (паспорт/личната карта), билет за връщане и други документи са взети от работодателя и не се получени обратно при поискване. Работодателят има право да изиска документ за самоличност, за да направи копие, но трябва да върне документа незабавно;

●      Предоставяне на информация за банковата сметка, която би позволила на други лица да я управляват (включително - допускане банковите извлечения да се изпращат на адрес, на който лицето не живее);

●      Всяка заетост, при която работодателят отправя заплахи към лицето или членове на неговото семейство.  

 

Пълният текст е публикуван в брой 498 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: