Нова дума

Как българите могат да работят във Великобритания – I част

Как българите могат да работят във Великобритания – I част

23 януари 2014

Информацията е на Агенцията по заетостта в България

При спазване на Договора за присъединяване на България към ЕС, Обединеното кралство бе една от държавите-членки, които наложиха пълния възможен 7-годишен ограничителен период за достъп до местния пазар на труда. Всички прилагани ограничения в тази насока отпаднаха на 31.12.2013 г. и от 01.01.2014 г. българските граждани имат пълен достъп до британския пазар на труда.  

Преди кандидатстване за ползване на определени права, за получаване на актуални варианти на съответните формуляри, на процедури и други указания следва да се потърси информация на интернет страниците на британските институции.

Регистрация за започване на работа  

За да работят в Обединеното кралство, гражданите следва да получат Национален осигурителен номер (National Insurance Number). Той представлява индивидуален референтен  номер, осигуряващ информация за вноски в социално осигурителната система на страната, които се правят както за заети лица, така и за самонаети лица. Той служи и за осигуряване на достъп до определени права и услуги.   

За да получат Национален осигурителен номер, гражданите следва да заявят и проведат среща (National Insurance Number Interview) в най-близкото бюро по труда (JobCentrePlus) на единен национален номер за цяла Великобритания: 0845 600 0643 (с работно време: понеделник - петък от 8 до 16 ч.). 

По време на първоначалния телефонен разговор, в зависимост от представените факти за кандидата и членовете на неговото семейство, ще бъдат определени и документите, които следва да бъдат представени по време на интервюто (напр. паспорт/лична карта, брачно свидетелство и други). Датата, часът и мястото на интервюто се изпраща на предоставения от кандидата адрес в Обединеното кралство. Решението за издаване или отказ на Национален осигурителен номер се взима след самото интервю, въз основа на предоставените факти и документи.

 

Пълният текст е публикуван в брой 497 на "Нова дума",

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: