Нова дума

Реформата, която вади очи, вместо да изписва вежди

11 октомври 2012

Испания губи средства в резултата на промените в осигуряването на домашните помощници. Както „Нова дума” съобщи миналата седмица, загубата е в такъв размер, че за цяла година би достигнала сумата от 63 милиона евро. Това показват сметките на Министерството на заетостта и социалната сигурност, след като бяха анализирани резултатите от преходния период за интегриране на домашните помощници в общия осигурителен режим.

Предлагаме ви още информация от доклада, изработен от експерти на Министерството на заетостта и социалната сигурност.

Голяма част от справката е посветена на историята на реформата, която преследва изпълнението на цели, набелязани още през 1995 г. В крайна сметка тя става факт с обнародвания на 17 ноември 2011 г. Кралски декрет 1620/2011 и влиза в сила от 1 януари 2012 г., като предвижда шестмесечен гратисен период за работодателите и работещите към тази дата.

На теория домашните помощници трябва да са осигурени за всеки час положен труд (което би било чудесно, ако беше осъществимо, и то без намаляване на заплащането им). Другите предимства са: по-голяма защита при болест, професионално заболяване и трудова злополука, задължението договорът да е писмен, ако е за над 4 седмици, по-справедлива компенсация при освобождаване от работа, регулиране на минималното заплащане и работното време. Но... все още не се предвижда осигуряване срещу безработица и следователно – изплащане на обезщетения и помощи в случай на загуба на работата. 

Специално внимание в доклада се обръща на задълженията, които законодателите вменяват на работодателите. Отбелязва се, че стремеж на администрацията е те да са максимално облекчени – създадени са формуляри, типови договори, канали за информация – чрез интернет, по телефона, на място...

Въпреки това в раздел, посветен на жалбите и оплакванията, се споменава, че такива е имало малко в писмен вид, но устно на служителите в Социално осигуряване са задавани много въпроси, и то не само по осигурителни, но и по трудови въпроси: договори, документи за удостоверяване на плащането на възнаграждението, заплати, уволнения... Освен от частни лица, писмени запитвания е имало и от организации. От канцеларията на Омбудсмана са изпратили писмо, в което се казва, че след приемането на закона, „се получават жалби, основно от хора от третата възраст, относно затрудненията, които биха срещнали при представянето в Социално осигуряване на данните за заплащането, особено когато домашните помощници не получават еднаква сума всеки месец, а тя варира в резултат на изработените часове”. Тук трябва да добавим, че работодателят е задължен да уведомява компетентните органи при всяка промяна (в срок до 6 дни) – на часовете заетост, на заплатата, както, разбира се, и при прекратяване на договора.

 

Целият текст е публикуван в брой 459 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: