Нова дума

От 5 май се кандидатства за субсидията за домашните помощници

zoom От 5 май се кандидатства за субсидията за домашните помощници

4 май 2020

От утре – 5 май, ще може да се кандидатства за извънредната субсидия за домашните помощници, съобщиха днес от Обществената служба по заетост (SEPE). Повече от месец след приемане на мярката за защита на хората в сектора, останали без работа заради кризата с COVID-19, най-накрая е факт възможността за подаване на документи.

С Кралски указ-закон 11/2020 от 31 март за бенефициенти на тази помощ са определени лицата, включени в специалната система към общия осигурителен режим – Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, които са имали трудов договор преди влизане в сила на извънредното положение в Испания на 14 март. Те трябва да отговарят и на едно от следните условия:

- Да са престанали да предоставят услугите си временно в едно или повече домакинства – не по собствено желание, като целта е да се намали риска от разпространение и зараза с коронавируса.

- Трудовият им договор е прекратен по искане на работодателя с мотив кризата с COVID-19.

Прекратяването на трудовия договор или временното спиране от работа трябва да се е случило след 14 март.

Необходимите документи за кандидатстване се представят лично от работника или от официално упълномощен от него представител и са следните:

- Молба по образец (изтегли от тук).

- Ако спирането им от работа е временно в едно или няколко домакинства, трябва да имат попълнена декларация от всеки работодател, наречена Declaración Responsable de los empleadores (изтегли от тук).

- Ако договорът им е прекратен, трябва да имат един от следните документи: писмо за уволнение (carta despido); документи за отказ от предоставяните услуги (comunicación desistimiento) или формулярът от Seguridad Social (Baja SS).

- Фотокопия на документите за самоличност на работника и на работодателите му.

От SEPE уточняват, че е задължително домашните помощници да изискат от работодателя (работодателите си) фотокопие на личните му (им) документи и подписани декларации или съответните писма. Без тях няма как да се кандидатства за извънредната субсидия.

За домашните помощници, които са прекратили работа в едно или няколко домакинства, но продължават да предоставят услугите си в друго (други), има изискване за допълнителна декларация, в която се указва заплатата.

Срокът за подаване на документите е до 1 месец след края на извънредното положение (estado de alarma). Те могат да бъдат изпратени по пощата или подадени в който и да е офис на Oficina de asistencia en materia de registros. Писмото трябва да бъде адресирано до Unidad Subsidio Empleadas Hogar - Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal - Calle Condesa de Venadito Nº9, 28027-Madrid.

До няколко дни ще бъде възможно подаването им и чрез електронен формуляр в Sede Electrónica на Обществената служба по заетост (SEPE) или чрез Registro Electrónico General de la Administración General del Estado. И в двата случая обаче трябва да разполагате с дигитален сертификат или CL@VE.

Размерът на субсидията за лица, които напълно са загубили работното си място, е равен на 70% от осигурителната им основа. В никакъв случай обаче не може да надвишава минималната работна заплата в Испания. Ако работните им часове са намалени частично, те ще получат пропорционалната част, съответстваща на това намаление в работното време.и

Тази извънредна помощ е несъвместима с изплащането на болничен за временна неработоспособност или с трудови дейности, доходите от които са над 950 евро.

Периодът на получаване на извънредната помощ за домашните помощници е от датата на прекратяване на договора или на временното спиране от работа от страна на работодателя, до месец след прекратяване на извънредното положение или до момента, вкойто лицето започне работа с обичайното си работно време. Условието е размерът на субсидията и доходите, получени от други съвместими дейности, да не надвишават минималната работна заплата.

Пълна информация на испански език, както и инструкции за попълване на формулярите (молбата и декларацията от работодателя), може да намерите тук.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари:


  1. Bodurova 05/05/2020

    Изключително полезна информация- пълна, ясна и достоверна. БЛАГОДАРЯ!!!