Нова дума

Помощи за безработни с деца

2 май 2013

Помощта за безработни се дава на лица, които са изчерпали обезщетението си за безработица (paro) и имат семейни задължения (женени са или с непълнолетни деца). Размерът на тази субсидия през 2013 г. е 426 евро месечно.

[ Още ]

Изисквания за получаване на помощ RAI

Изисквания за получаване на помощ RAI

18 април 2013

Renta activa de Inserción (RAI) е програма на Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), която се осъществява със съдействието на бюрата по труда в различните автономни области, и е в помощ на хора с определени затруднения да се приспособят към трудовия пазар или в тежко икономическо положение. За да получават определена сума всеки месец, одобрените трябва да поемат ангажимент за активно търсене на работа, за присъствие на курсове за обучение и преквалификация, организирани от SEPE. Към кого е насочена програмата? • Продължително безработни. • Хора в неравностойно положение. • Завърнали се испански емигранти. • Жертви на насилие. Какви са изискванията?

[ Още ]

По-тежки условия за субсидии за хора над 55 години

По-тежки условия за субсидии за хора над 55 години

21 март 2013

На 15 март кабинетът прие декрет – част от пенсионната реформа. Основната цел на документа е да се затрудни предсрочното и частичното пенсиониране.

[ Още ]

„Провиненията” на безработните

„Провиненията” на безработните

6 декември 2012

Към края на октомври т. г. 2,84 милиона безработни в Испания са получавали някакъв вид обезщетение или помощ от държавата. По-голямата част от тях – 1,37 милиона, са взимали т.нар. „паро”, а останалите – субсидия (1,23 милиона), RAI (133 хиляди), помощ за...

[ Още ]

Колко „паро” ще получавам?

29 ноември 2012

Когато някой е застрашен да остане без работа, едни от първите въпроси, които си задава, е: „Колко „паро” ще получавам”. Ако и вие се питате това или просто искате да сте добре осведомени за обезщетението за безработица (т.нар. „паро”), не пропускайте тази информация.

[ Още ]