Нова дума

Помощи за безработните над 45 години

16 март 2012

За безработните над 45 години в Испания има два вида помощи - в зависимост от това дали са изчерпали 24-месечно обезщетение за безработица или са без семейни задължения и също вече не получават паро.

[ Още ]

Помощи за трайно безработните

Помощи за трайно безработните

8 март 2012

RAI (Renta Activa de Inserción) се нарича финансовата помощ, предвидена за някои категории безработни при определени условия – инвалиди, пострадали от домашно насилие или трайно безработни, които са навършили 45-годишна възраст.

[ Още ]

Помощи за безработни над 52 години

Помощи за безработни над 52 години

1 март 2012

Със задълбочаването на кризата и увеличаването на броя на безработните, все повече българи се интересуват от помощите, които в Испания се отпускат на хора без работа над 45- и 52-годишна възраст. Ето едно от запитванията, които получихме напоследък. Тук отново ви предлагаме информация за помощите, на които в момента имат право някои безработни, навършили 52 години. Колко време ще съществуват те, не се знае, тъй като от догодина в Испания започва промяна при процедурата за пенсиониране, а те – макар и бидейки помощи за безработни – имат връзка с нея. В момента обаче са валидни.

[ Още ]

Как ни наказват бюрата по труда

Как ни наказват бюрата по труда

3 ноември 2011

В Испания има около 2,8 милиона души, които получават някакъв вид обезщетение или помощ от системата на социалното осигуряване...

[ Още ]

Помощи за безработните над 45 години

Помощи за безработните над 45 години

12 октомври 2011

В Испания съществуват социални помощи, насочени към определени категории безработни.

[ Още ]