Нова дума

Условия за помощите за наем за младежи

Условия за помощите за наем за младежи

20 януари 2022

Службата по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Мадрид информира за новата помощ за наем за младежи в Испания. На 18 януари Министерският съвет одобри парично подпомагане по линията Bono de Alquiler Joven. Предвижда се около 70 000 младежи да се възползват от отделените в бюджета за целта 200 млн. евро. Месечната помощ за наем възлиза на 250 евро в рамките на две години, стига бенефициентът да продължава да отговаря на условията.

[ Още ]

Повече бенефициенти на Ingreso Mínimo Vital

Повече бенефициенти на Ingreso Mínimo Vital

3 февруари 2021

Министерският съвет одобри изменение на изискванията за достъп до минималния жизнен доход (IMV), така че повече групи лица, напр. сезонните работници, бездомните или пребиваващите в приемните центрове, да имат достъп до това обезщетение. Според министъра на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията...

[ Още ]

Всичко за новата субсидия за безработни

Всичко за новата субсидия за безработни

5 ноември 2020

Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на Република България в Мадрид информира българските граждани в Испания, че на 3 ноември Министерският съвет одобри специална субсидия за лица, които са изчерпали всички обезщетения и помощи за безработица по време на ограничителните мерки заради COVID-19 в периода...

[ Още ]

Парични помощи за наем във връзка с COVID-19 по автономни области

Парични помощи за наем във връзка с COVID-19 по автономни области

11 май 2020

Последната стъпка на испанското правителство – част от социални мерки по отношение на наемите, които бяха одобрени на 31 март, е за директни помощи. (Припомняме, че останалите мерки са договаряне с хазаина за отсрочки, временно неплащане на наема...

[ Още ]

Извънредна помощ за безработни след временeн договор

Извънредна помощ за безработни след временeн договор

4 май 2020

От 5 май може да се кандидатства за извънредната парична помощ за безработица за лица, които са имали временен трудов договор, обявиха от SEPE. Тя се нарича Subsidio de Desempleo Excepcional por el Fin de Contrato Temporal и достъп до нея могат да имат работници, които са наети с договор за най-малко два месеца, приключил след 14 март, когато...

[ Още ]