Нова дума

Обезщетение за безработица и пътуване в чужбина

Обезщетение за безработица и пътуване в чужбина

29 ноември 2012

Все по-често читатели на „Нова дума” ни задават въпроси, подобни на формулирания от Татяна Златева в уеб страницата ни www.novaduma.com. Мога ли да пътувам в чужбина, докато получавам обезщетение за безработица? Отговорът е: да, но само с официално разрешение и за не повече от 15 календарни дни на година. На практика това е нещо като „платена отпуска”, докато получаваме контрибутивно обезщетение за безработица или каквато и да е помощ или субсидия.

[ Още ]

Пътувах до България и не ми дават RAI

1 ноември 2012

Здравейте! На 50 години съм и нямам работа. Записан съм в бюрото по труда, където ми подпечатват талона на всеки три месеца. Като стана година, подадох молба за помощ RAI. Какво беше разочарованието ми, когато получих отказ, защото съм пътувал до България. В писмото беше посочена и датата на завръщане, която е точна. Наистина си ходих до България за две седмици в края на лятото, но не знаех, че е проблем – нали не получавам паро! Правилно ли постъпват? С уважение, Николай Христов

[ Още ]

Колко време ще получавам „паро”?

Колко време ще получавам „паро”?

20 септември 2012

Въпрос на Василка Стефанова: Уважаема редакция! От три години работя в кухнята на един ресторант на половин заплата. Собственичката току-що ни каза, че ще го затваря или траспаса. Явно ще се ходи на „паро”... Искам да ви питам колко време ще получавам пари? Чух, че имало някакви промени.

[ Още ]

Новите изисквания за отпускане на помощ RAI

20 септември 2012

През юли т.г. влязоха в сила промени, които засягат изискванията за получаване на някои видове обезщетения и помощи за безработица. Сред тях е т. нар. RAI (Renta Activa de Inserción). Това е финансовата помощ, предвидена за определени категории безработни – инвалиди, пострадали от домашно насилие или трайно безработни, които са навършили 45-годишна възраст. Какви са условията за получаване на помощта RAI?

[ Още ]

Условия за получаване на 400 евро

Условия за получаване на 400 евро

6 септември 2012

В Boletín Oficial del Estado (BOE) бяха публикувани условията, на които трябва да отговаря безработният, за да получи помощ от 400 евро. Публичните служби по заетостта на автономните области разполагат със срок от 30 дни за започване на индивидуалната преценка за всеки останал без никакви приходи и подал молба за тази помощ, която беше продължена с още шест месеца.

[ Още ]