Нова дума

Насилие над жените, основано на пола – violencia de género

zoom Насилие над жените, основано на пола – violencia de género

9 май 2019

Насилието над жените (violencia de género), за съжаление, е една от актуалните ежедневни теми по медиите и правния свят в Испания и Европа.

Въпреки че за борбата с това престъпление законодателя прие и промени много норми, като наказателно-процесуалния кодекс, наказателния кодекс, закони в областта на образованието и здравеопазването, и т.н.,  жертви продължава да има и броят им расте.

Става въпрос за особено тежко престъпление, което може да доведе до присъда лишаване от свобода между 2 и 5 години за извършителя.

Дефиниция за насилие над жените, според испанското законодателство.

Свързаното с пола насилие срещу жените, като проява на дискриминация по отношение на жените и неравнопоставеност на половете в социален план, е много сериозно нарушение на правата на човека и престъпление, което може да бъде извършено от страна на интимния партньор, съпруг или бивш съпруг ,или лице, с което се намира или е била във фактическо съпружеско съжителство или  аналогична връзка (не е задължително да е имало или има съжителство с извършителя).

Видове насилие над жените

Физическо – всеки насилствен физически акт над тялото на жената, с резултат или риск да причини телесна повреда: удар, изгаряне, ощипване, скубане на коса, избутване, хвърляне на предмет по жената, ползване на оръжие, опит за удушаване, опит за убийство, опит за предизвикване на аборт и т.н.

Физическото малтретиране е явно и много по-лесно за доказване.

Психическо насилие – включва всяко поведение – вербално или не, което води до унижение или страдание (може да бъде публично или в домашна обстановка): обиди (като „ти си луда, истерична, невежа, бавно развиваща се, грозна“, „за нищо не ставаш“, „нищо не можеш да направиш добре“, „лоша майка, боклук“, „ако не съм аз, ти за къде си?“); заплахи и закани („ще те убия“, „изнасяй се от вкъщи“, „ще ти взема децата“); крещене; тормоз; изискване на подчинение и опити да изолиране на жената от нейната среда, семейство и приятели; насаждане на чувство за страх; системно преследване и т.н.

Психическото насилие е почти невидима и въпреки това – много широко разпространена форма на насилие.

Сексуално насилие – включва всеки насилствен акт от сексуално естество.

 

Пълният текст на адв. София Николаева (тел. 691 466 305) е публикуван в брой 626 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: