Нова дума

Завръщане в България

НОВОТО НАЧАЛО: ЗАВРЪЩАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Новото начало винаги ни изпълва с трепет, надежди и страхове. Чувства, познати ни от момента, в който сме решили да напуснем България и да започнем от нулата, далеч от родната земя. Например, в Испания или по-конкретно, в Мадрид...
Днес в Мадридска автономна област живеят над 31 хиляди българи – всеки със своята история, извървян път, спечелени победи, преодолени препятствия, както и с неизбежните проблеми, грижи и неуспехи... За много от нас дойде време за ново начало – с различна професия, в друг град, в друга държава, или... по пътя към родината. Завръщаме се помъдрели, обогатени с преживявания, умения, опит и знания. Едни ще ги приложат, след като намерят подходяща работа като специалисти в големи български или международни компании, други ще отделят повече време за семейството и близките си, трети ще учат или ще работят за развитието на гражданското общество...
Някои ще изберат продуктивното завръщане и ще започнат свой бизнес. Вероятно много от тях ще имат нужда от ориентация и съвети, докато планира или прави първите си стъпки в новата посока.
Да предостави такава информация, е мисията на четири специализирани издания, подготвени от Асоциацията за европейска интеграция „Дунав”, в сътрудничество с „Нова дума”. Те бяха издадени приложения към вестника през периода април-юли 2012 г. (може да ги свалите и разпечатате във формат PDF - част I, част II, част III, част IV). Всички са посветени на завръщането. На пътя не назад, а напред – към едно ново начало.

 

Асоциация за европейска интеграция „Дунав”