Нова дума

Министерството на социалните права стартира програма "Портфейлна карта" за уязвими семейства

Министерството на социалните права стартира програма "Портфейлна карта" за уязвими семейства

25 януари 2024

Министерството на социалните права, потреблението и Програма 2030 ще стартира програма за предлагане на хранителни продукти и други стоки от първа необходимост на семейства с непълнолетни лица в екстремни условия на уязвимост. Програмата ще се изпълнява чрез т.нар. ...

[ Още ]

Тази неделя минаваме към зимното часово време

Тази неделя минаваме към зимното часово време

27 октомври 2023

Тази неделя, 29 октомври, преминаваме към зимното или астрономическото време. В 3:00 часа сутринта стрелките на часовника се връщат с един час назад. Това означава, че денонощието ще бъде с един час по-дълго. Астрономическото часово време е това, което използваме от октомври до март и затова го определяме и като зимно.

[ Още ]

Как да поискаме еднократна помощ от 200 евро?

Как да поискаме еднократна помощ от 200 евро?

8 юли 2022

От днес може да се подават документи за новата еднократна помощ от 200 евро, която испанското правителство отпуска на физически лица в затруднено положение. Декретът за нея бе гласуван в края на юни, като бенефициенти може да са хора с ниски доходи и активи, независимо дали са работещи за чужда сметка, безработни или аутономос.

[ Още ]

Български пенсионери, ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина, могат да получат 75 лв.

Български пенсионери, ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина, могат да получат 75 лв.

27 май 2022

Министерството на здравеопазването публикува указания относно необходимите документи, които български пенсионери, ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина до 30 юни 2022 г., следва да предоставят в РЗИ, за да получат към пенсиите си еднократна добавка в размер на 75 лв., във връзка с Постановление № 474 от 2021 г. на Министерския съвет. Приложените указания се отнасят единствено за български пенсионери, които са ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина (нямат поставена ваксина в България) до 30 юни 2022 г. включително, и не са вписани в националния регистър за имунизации срещу COVID-19...

[ Още ]

Продължаване на средно образование в България след учене в чужбина

Продължаване на средно образование в България след учене в чужбина

7 февруари 2022

По официални данни на Министерството на образованието и науката, през учебната 2021/2022 г. в българските неделни училища в Испания са записани 3646 ученици. Вероятно болшинството от тях ще останат в страната с родителите си, някои ще продължат образованието ...

[ Още ]