Нова дума

Клопките на застраховката на дома и защо е добре да ги познаваме

zoom Клопките на застраховката на дома и защо е добре да ги познаваме

25 април 2019

„...  - Добър ден, обаждаме се от правния отдел на Вашата застрахователна компания, за да Ви уведомим, че разместването на имената на потърпевшото лице и причинител на щетата по Вашата преписка (разбирайте съседа отгоре) не е наша грешка (чудя се чия ще да е, защото разполагат с моите данни, давам им ги за пети път).

- Добър ден. Вчера Вашият телефонист ме уведоми за това. Грешката не е и моя. Аз искам само копие от експертния доклад за щетите и копие от цялата преписка.

- O, трябва да поискаме разрешение от юристите.

- Нали казахте, че се обаждате от правния отдел?

- Да, но сме препратили преписката на външна адвокатска кантора.

- Нали аз заплащам застраховката „Домашен майстор“ (на испански позната като „Seguro del hogar“)? И тя включва перо „юридическа защита“, което активирах и по този повод ме посети Ваш експерт и изготви съответна експертиза (oт която ползата бе близка до нулата, тъй като реши, че няма щети на стойност над 300 евро, които – видите ли – били минимума, за да се води дело за обезщетение)?

- Да, но ние решаваме дали да Ви дадем копие от преписката. Ние решаваме и дали да заведем дело от Ваше име.

- В това няма никаква логика. Ако аз лично заведа дело и помоля съда, той ще Ви задължи да приложите по делото копие от Вашата преписка и от експертния доклад.

- Аз се обаждам само, за да Ви уведомя, че размяната на местата на потърпевш и причинител на щетите не е по наша вина (започвам да се замислям дали не е по вина на Светия дух...).

- Това е незначителна подробност. Моля, заведете молбата ми за копие от преписката и експертното заключение за причинените на жилището щети.

- Ами аз не завеждам тази преписка, аз само замествам колегата и не съм титуляр на правния отдел...“

Параграф 22. Подобен разговор на абсурда може да бъде проведен не само със застрахователна, но и с телефонна компания, но в настоящата статия ще се концентрирам върху особеностите на застраховката „Домашен майстор“, която в Испания е просто задължителна, за си нямаме проблеми с перманентните течове в нашето и съседните жилища.

По-голямата част от сградния фонд специално в град Мадрид, а и в други основни градове не е особено нов, което е допълнителен аргумент в полза на това да познаваме добре правата си и да се борим като лъвове за тях на всеки един етап от битката с даден застраховател.

Поради тази причина е добре да познаваме основните характеристики въобще на застраховката домашен майстор като продукт. Чисто нормативно, тя е уредена в испанския Закон за договора за застраховането (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro). Съгласно чл. 1 на този закон:

„Застрахователният договор е този, по който застрахователят е длъжен чрез събиране на премия и в случай че събитието, чийто риск влиза в застрахователното покритие, възникне в рамките на договорените лимити, да обезщети застрахования за причинените вреди или да изплати даден капитал, доход или други договорени ползи.“

 

Пълният текст на статията на адв. Дора Пощакова (тел.: 629 061 545) е публикуван в брой 625 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: