Нова дума

Може ли работодателят да намалява едностранно трудовото възнаграждение? Как да защитим правата си?

zoom Може ли работодателят да намалява едностранно трудовото възнаграждение? Как да защитим правата си?

15 юни 2017

Повод за написването на този текст са зачестилите случаи, в които работодатели изпращат 15-дневно предизвестие на работника, че ще намалят едностранно трудовото му възнаграждение поради – най-общо казано – съществено спадане на икономическите показатели на фирмата.

Един от законовите варианти за реакция от страна на работника при това положение, е да напусне фирмата и да получи обезщетение в размер на 20 дни за всяка прослужена година в предприятието.

В повечето случаи фирмата-работодател дава невярна и необоснована счетоводно-икономическа информация. Целта често е елегантното изменение на правата по старите трудови договори, даващи право на голямо парично обезщетение (45 дни за всяка прослужена година в предприятието, в случай на незаконно уволнение).

При последния подобен случай, който разглеждахме, въпросното уведомително писмо, изпратено до работниците и описващо финансово-икономическите проблеми на фирмата, беше необосновано и не отговаряше на законово изискуемите критерии, за да се иска подобно едностранно намаление на заплатата на работниците. Ставаше дума за малка фирма с около 10 души персонал. Трудността за работника в подобни случаи идва от специфичната материя на текстовете в писмата.

Работникът не е нито юрист, нито счетоводител, за да може да прецени доколко отговарят на истината твърденията за счетоводното състояние на фирмата, а и му дават много кратък срок за реакция – 15 дни (справка чл. 41 от испанския трудов кодекс).

При подобни ситуации са налице поне три варианта за реакция и защита за работника и именно с тях ще се заемем по-натам в статията.

ОПЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТНИКА

При всички случаи съветваме работника незабавно да занесе уведомителното писмо на специализиран трудово-правен адвокат или счетоводител („хестор“), който да прецени доколко са реални икономическите доводи на фирмата-работодател и да направи повторна точна сметка на дължимите за работника обезщетения.

 

 Пълният текст на адв. Дора Пощакова (тел. 629 061 545, www.poshtakova.com) е публикуван в брой 582 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: