Нова дума

Застрахователни обезщетения при ПТП – познаваме ли правата си и какво да предприемем при смъртен случай

zoom Застрахователни обезщетения при ПТП – познаваме ли правата си и какво да предприемем при смъртен случай

20 април 2017

В съвременния свят се налага да прекарваме поне 1/3 от времето си зад волана. Оттам произтича и голямата вероятност да претърпим някакъв вид пътно-транспортно произшествие. Дали сме подготвени за подобно събитие и дали познаваме добре всички свои права в рамките на територията на Кралство Испания? Това е темата на този текст.

Напомняме за съществуването на задължителната ежегодна автомобилна застраховка „гражданска отговорност“ и за последиците от неплащането й на територията на Кралство Испания, а те са – най-общо казано – спирането на автомобила от движение плюс допълнителни последици от административен характер, състоящи се в глоба, която може да превиши сумата от 3000 €.

В адвокатската ни практика, след идването на икономическата криза от 2008 г., се налага една неприятна тенденция в работата на застрахователните компании да забавят и/или отказват плащане при доста ясни от техническа и правна гледна точка казуси. Именно това е една от причините за създаването на настоящата статия.

От 1 януари 2016 г. влязоха в сила измененията на испанския Закон за гражданската отговорност и застраховането на движещите се моторни превозни средства (Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor).

С въпросните изменения се установява нова процедура за предявяването на иск за обезщетение поради претърпяно пътно-транспортно произшествие („ПТП“ оттук нататък в текста за краткост), което по наше мнение леко усложнява и утежнява досегашната процедура.

Първото нещо, което трябва да направите след претърпян пътен инцидент, е да отидете на лекар, за да се оценят уврежданията и да получите и запазите съответната медицинска документация.

Съгласно чл. 7 от изменения Закон за гражданската отговорност и застраховането на движещите се моторни превозни средства, се изменя процедурата за предявяване на иск за обезщетение в резултат от ПТП. До влизането в сила на това изменение, жертвите на ПТП можеха да насочат претенцията си пряко към съда и да предявят иск за обезщетение за щетите, причинени от катастрофата. Считано от 1 януари 2016 г., обаче, се въведе изискването за подаване на предварителен извънсъдебен иск срещу застрахователната компания, като задължителна законова предпоставка за завеждането на последващ съдебен иск.

 

Пълният текст на адв. Дора Пощакова (тел. 629 061 545) е публикуван в брой 578 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: