Нова дума

Помощ Renta Garantizada de Ciudadanía във Валенсия

7 ноември 2019

Renta Garantizada de Ciudadanía е помощта за крайно нуждаещи се семейства в автономна област Валенсия. Ето повече подробности:

Renta Garantizada de Ciudadanía е парична помощ, администрирана от Социалните служби във Валенсия. Получаването на този гарантиран доход е свързана с ангажимента на получаващите я активно да си търсят работа или да участват в курсове за преквалификация.

Целта на тази помощ е да предостави финансова подкрепа, която да насърчи социалната и професионалната интеграция на хората без достатъчно средства за нормално съществуване на себе си и семействата си, като следва принципите за равенство, солидарност, субсидиарност и подпомагане.

Renta Garantizada de Ciudadanía може да бъде получавана от всеки, който отговаря на следните условия:

Всеки член на семейството или съжителстващо лице, включително и титулярите, да удостовери следните обстоятелства:

а) Да има испанска националност или да е гражданин на страна-членка на Европейския съюз. (Останалите чужденци имат право на друга помощ, наречена Renta Garantizada en Igualdad.)

б) Да има адресна регистрация в някое от кметствата на Comunitat Valenciana от най-малко 24 месеца без прекъсване, предшестващи датата на подаване на молбата за помощта.

в) Да живее в самостоятелно жилище. Ако лицето е поставено под запрещение, помощта може да се получава от член на семейството или домакинството, с който той живее.

г) Да не разполага с финансови средства, за да поддържа нормално съществуване. За изпаднали в подобна ситуация се считат семейства, които не получават доходи, надвишаващи размера на помощта, умножена по броя на членовете на домакинствата, изчислени в съответствие с правилата на член 20 от Закона за регулиране на Renta Garantizada de Ciudadanía.

д) Да докаже, че е подавал молби преди това пред съответните органи за други помощи, субсидии и пенсии, на които има право.

 

Пълният текст е публикуван в брой 637 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: