Нова дума

Помощта Renta mínima de inserción в Мадрид

5 септември 2019

Крайно нуждаещи се жители, които дълго време не могат да си намерят работа или са в ситуация на социално изключване, могат да кандидатстват за отпускане на помощта Renta mínima de inserción, която се дава от правителствата на Автономна област Мадрид и на Дженералитат Каталуния.

Продължителността на получаване на помощта е различна в различните области – някои я отпускат за даден период (например 12 месеца), а други – за неопределено време, докато лицето отговаря на условията за получаване.

Кой и как може да стане бенефициент на тази субсидия?

В  МАДРИД изискванията са следните:

1. Да живеете постоянно в Comunidad de Madrid и да имате адресна регистрация в едно от кметствата най-малко една година преди да подадете документи за тази помощ. За продължителна резиденция се смята и:

- времето, прекарано в Испания в затвор, в лечебно заведение или в рехабилитационен център;

- времето, в което сте пребивавали в друга автономна област, когато кандидатстващият или член на неговото семейство, който е под негова грижа, е трябвало да се премести на територията на Автономна област Мадрид, когато някой от двамата е жертва на домашно или сексуално насилие.

2. Да сте на възраст между 25 и 65 години към момента на подаване на молбата за отпускане на помощта RMI. Има и изключения:

* може да сте по-млади от 25 г. или по-възрастни от 65 г., ако имате непълнолетни деца или ако се грижите за хора с увреждания (с над 45% инвалидност);

* да сте между 18 и 25 г. и да сте в една от следните ситуации:

- на издръжка на Comunidad de Madrid до достигане на зряла възраст;

- пълни сираци;

- тежко социално изключване;

- жертва на домашно или сексуално насилие;

- участвате в специална програма за включване в обществото на Consejería de Políticas Sociales y Familia.

 

Пълният текст е публикуван в брой 633 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: