Нова дума

Какво е Programa de Activación para el Empleo?

Какво е Programa de Activación para el Empleo?

7 януари 2016

Този въпрос получихме от много наши читатели, след като публикувахме новината за картите за градски транспорт за безработни в Мадрид на цена от 10 евро. Защото намалението е само бенефициентите на помощта Programa de Activación para el Empleo.

Поради засиления читателски интерес ще припомним основните изисквания за отпускането на субсидията. Имайте предвид, че тази помощ е валидна за цяла Испания (не само в Мадрид) и може да бъде поискана от SEPE.

 

Programa de Activación para el Empleo е официалното наименование на помощта за дълговременни безработни със семейни задължения, които са изчерпали контрибутивното си обезщетение (паро), субсидиите по план PREPARA и др. помощи. Тя бе отпусната от испанското правителство от 15 януари 2015 г.

Тази програма е извънредна и временна (срокът й изтича тази година), от нея могат да се възползват продължително безработни, които спазват политиките за активно търсене на работа и участват в курсове за безработни, организирани от Servicios Públicos de Empleo (SEPE), чиято основна цел е връщане на пазара на труда. Част от програмата е и паричната помощ, която се отпуска на одобрените кандидати, които обаче не трябва да отказват предложено им работно място или курс за преквалификация.  

За да станете бенефициенти на тази помощ, трябва да подадете документи най-късно до 15 април 2016 г., задължително след предварително взет час по интернет на адрес www.sepe.es или на телефон 901 010 210. Едно лице може да бъде бенефициент на програмата само веднъж.

ИЗИСКВАНИЯ

Безработните лица могат да бъдат включени в Programa de Activación para el Empleo само ако към датата на подаване на молбата отговарят на следните условия:

- Да са изминали поне 6 месеца от изчерпването на една от следните помощи на SEPE: Renta Activa de Inserción (RAI) – в случай, че е изчерпана третата възможност за получаването й; Programa Temporal de Protección e Inserción (PRODI) или Programa de Recualificación Profesional de las Personas que Agoten su Protección por Desempleo (PREPARA).

Освен това, ако преди това сте получавали обезщетение или субсидия за безработица, също трябва да са минали 6 месеца от приключването им.

Не се счита за изчерпване на паричната помощ прекъсването й в следствие на нарушение от страна на бенефициента и наложена санкция за това.

- Да са записани като търсещи работа в SEPE към 1 декември 2014 г. Това изискване ще се счита за изпълнено в случаите, когато към тази дата работникът не е регистриран като безработен, защото регистрацията е прекъсната заради сключването на трудов договор с продължителност по-малко от 90 дни.

 

Пълният текст е публикуван в брой 546 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: