Нова дума

Помощ Renta Garantizada de Ciudadanía

Помощ Renta Garantizada de Ciudadanía

10 декември 2015

ВЪВ  ВАЛЕНСИЯ:

Renta Garantizada de Ciudadanía е парична помощ, администрирана от Социалната служба във Валенсия. Тя е свързана с ангажимента на получаващите я активно да си търсят работа или да участват в курсове за преквалификация.

Целта на тази помощ е да предостави финансова подкрепа, която ще насърчи социалната и професионалната интеграция на хората без достатъчно средства за нормално съществуване.

Renta Garantizada de Ciudadanía може да бъде получавана от всеки, който отговаря на следните условия:

Всеки член на семейството или съжителстващо лице, включително и титулярите, да удостовери следните обстоятелства:

а) Да има испанска националност или да е гражданин на страна-членка на Европейския съюз. (Останалите чужденци имат право на друга помощ, наречена Renta Garantizada en Igualdad.)

б) Да има адресна регистрация в някое от кметствата на Comunitat Valenciana от най-малко 24 месеца без прекъсване, предшестващи датата на подаване на молбата за помощта.

в) Да живее в самостоятелно жилище.

г) Да не разполага с финансови средства, за да поддържа нормално съществуване.

....

В КАСТИЛИЯ И ЛЕОН:

Чл. 13.9 от статута на автономна област Кастилия и Леон определя, в рамките на социалните права, правото на гарантиран минимален доход. Тази мярка е насочена към гражданите на областта, които се намират в ситуация на социално изключване.

Renta Garantizada de Ciudadanía е социална икономическа помощ, с периодично получаване, чиято цел е да отговори на основните нужди на хората и насърчи интеграцията на уязвимите групи граждани.

Финансовата помощ, отпускана от хунтата на Кастилия и Леон, е допълнение към доходите на домакинството. Не може обаче да бъде отпускана на хора, които са титуляри на субсидии от Seguridad Social или на която и да е друга обществена система за социална сигурност.

За улеснение на гражданите, е разработен онлайн симулатор, който дава отговор на въпроса дали имат право на тази помощ. Той е достъпен на следния адрес: http://servicios.jcyl.es/srgc/Login.do и прави изчисления след въвеждане на определени лични данни.

Кой може да кандидатства за тази помощ?

Хора, които имат социални проблеми и такива, които не разполагат със средства за живот.

Какви са условията?

За да бъде признато правото на получаване на помощта Renta Garantizada de Ciudadanía, кандидатът трябва да отговаря на следните условия и изисквания:

  1. Поне от една година да има легална резиденция      и домът му да е в Кастилия и Леон.

Да има адресна регистрация в някое от кметствата на автономната област най-малко от една година преди продаването на молбата за отпускане на помощта.

...

 

Пълният текст е публикуван в брой 544 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: