Нова дума

Помощта Renta mínima de inserción

Помощта Renta mínima de inserción

26 ноември 2015

Крайно нуждаещи се жители, които дълго време не могат да си намерят работа или са в ситуация на социално изключване, могат да кандидатстват за отпускане на помощта Renta mínima de inserción, която се дава от правителствата на Автономна област Мадрид и на Дженералитат Каталуния.

Продължителността на получаване на помощта е различна в различните области – някои я отпускат за даден период (например 12 месеца), а други – за неопределено време, докато лицето отговаря на условията за получаване.

Кой и как може да стане бенефициент на тази субсидия?

В  МАДРИД изискванията са следните:

1. Да живеете постоянно в Comunidad de Madrid и да имате адресна регистрация в едно от кметствата най-малко една година преди да подадете документи за тази помощ. За продължителна резиденция се смята и:

- времето, прекарано в Испания в затвор, в лечебно заведение или в рехабилитационен център;

- времето, в което сте пребивавали в друга автономна област, когато кандидатстващият или член на неговото семейство, който е под негова грижа, е трябвало да се премести на територията на Автономна област Мадрид, когато някой от двамата е жертва на домашно или сексуално насилие.

2. Да сте на възраст между 25 и 65 години към момента на подаване на молбата за отпускане на помощта RMI.

...

В КАТАЛУНИЯ:

Минималният доход, получаван чрез Renta Mínima de Inserción, е регламентиран от Generalitat de Catalunya като „координирани действия за подпомагане на хора, които не разполагат с финансови средства, достатъчни за посрещане на основните си всекидневни нужди, докато се подготвят за своята интеграция или реинтеграция в обществото и на пазара на труда”. Всички административни процедури за отпускането на тази помощ са към Departamento de Empresa y Empleo.

Към кого е насочена?

Бенифициент на субсидията може да е всеки жител на Каталуния, който отговаря на изискванията. Няма срок за подаване на документите – може да бъде поискана във всеки един момент.

Изисквания:

1. Да сте адресно регистрирани в някое от кметствата на Каталуния.

2. Да живеете продължително и непрекъснато в автономната област най-малко 2 години преди датата на подаване на молбата за отпускане на помощта RMI.

...

 

Пълният текст е публикуван в брой 543 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: