Нова дума

Важно за изборния ден в Испания

zoom Важно за изборния ден в Испания

2 април 2021

Българите, живеещи в Испания, могат да гласуват за народни представители на 4 април 2021 г. в 53 избирателни секции, разположени на територията на 48 населени места. (Адресите им може да видите тук.) Всеки гласоподавател трябва да спазва стриктно противоепидемичните мерки за борба с COVID-19, валидни в съответната автономна област, като основните са: социална дистанция от 1,5 м, задължително носене на предпазна маска, хигиенизиране на ръцете. В случай на констатирани нарушения, в компетентността на испанските власти е да наложат предвидените от местното законодателство глоби.

Препоръчително е всеки избирател да носи личен син химикал, за да го използва при попълване на декларация, при гласуване и при подписване в избирателния протокол.

КОГА ЗАПОЧВА ИЗБОРНИЯТ ДЕН?

Изборният ден извън страната започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време. Когато в 20,00 ч. местно време пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия извън страната установяват техния брой и самоличност. Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Тези избиратели се допускат до гласуване след 20,00 ч. местно време, но не по-късно от 21,00 ч. местно време.

КОЙ ИМА ПРАВО ДА ГЛАСУВА?

Право да избират народни представители имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

В случай че избирателят е включен в съответния списък за гласуване (вижте тук списъците за всикчи СИК в Испания), секционната избирателна комисия извън страната вписва следните данни: ЕГН, номер и вид на документа за самоличност, и го допуска до гласуване за народни представители.

Българските граждани с избирателни права, които не са включени в списъка за гласуване по чл. 31, ал. 1 ИК в изборите за народни представители, се дописват от секционната избирателна комисия извън страната в съответния списък за гласуване и се допускат до гласуване след представяне на документ за самоличност и декларация по образец (Приложение № 22-НС от изборните книжа, която може да свалите, разпечатите и попълните предварително от тук).

Секционната избирателна комисия извън страната вписва в съответния списък за гласуване следните данни на избирателя от документа му за самоличност: три имена, ЕГН, номер и вид на документа за самоличност, постоянен адрес в Република България, и допуска избирателя до гласуване.

След пускане на бюлетината за народни представители в избирателната кутия, избирателят се подписва в съответния списък за гласуване.

С КАКВИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ МОЖЕ ДА СЕ ГЛАСУВА?

Съгласно чл. 263, ал. 2 от Изборния кодекс избирател, който гласува извън страната, удостоверява самоличността си с паспорт, лична карта или военна карта, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за българските лични документи.

Подаването на заявление за издаване на „временен паспорт” или притежаването на такъв, не дават право на длъжностното лице за издаване на удостоверение по чл. 263, ал. 2 от Изборния кодекс, както и не дават право на СИК да допуснат лицето до гласуване.

Избирателите се допускат да гласуват и в случаите, когато удостоверяват самоличността си пред СИК извън страната с лична карта или паспорт, чийто срок на валидност е изтекъл в периода след 13 март 2020 г., като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: