Нова дума

Наръчник за новия autónomo

5 декември 2019

 

Започването на дейност като самонает е стъпка, която трябва да бъде направена с твърдо убеждение и с познания. В Испания групата на autónomos и на малките и средни предприятия (pymes) създава повече работни места, отколкото публичните администрации и средните и големите компании. През второто тримесечие на тази година около 30 000 души са се зачислили към RETA (Специалния режим за автономните работници), присъединявайки се към съществуващите над 3 милиона autónomos.

Гъвкавото работно време, възможността да се вземат самостоятелни решения и  вероятността за получаване на по-високи доходи са основните причини, които подтикват хората да развиват собствена икономическа дейност. Но трябва да се имат предвид и по-малко привлекателните страни, като голямата административна тежест, например, силния фискален натиск или продължителното работно време.

С цел посочване на плюсовете и минусите на автономната заетост в Испания, водещото издателство за юридическа и практическа информация, предназначена за адвокати, предприятия и други, Lefebvre, издаде специален наръчник – Memento Trabajadores Autónomos 2019-2020. Той анализира различни законови и юридически теми, включително и RETA.

Според този анализ, предприемаческият импулс се облагодетелства чрез различни мерки, като единственото плащане за безработица или намалението на вноските в Социалното осигуряване, сред които са плоската тарифа от 60 евро през първите 12 месеца или субсидиите, които някои автономни области дават на определени групи – например autónomos под 30-годишна възраст или селскостопански предприемачи.

 

Пълният текст е публикуван в брой 639 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: