Нова дума

Добавка към испанската пенсия; доходи и помощи над 55 г.; инвалидна пенсия

Добавка към испанската пенсия; доходи и помощи над 55 г.; инвалидна пенсия

7 септември 2017

Съветникът по трудови и социални въпроси към българското посолство Елица Славчева отговаря на читателски въпроси и разяснява теми от областта на трудовото и социалното законодателство в България и в Испания. В този брой питанията са за добавката към испанската пенсия, за доходите и помощите над 55 г. и за инвалидна пенсия.

[ Още ]

Пенсиониране и помощи над 55 г.

Пенсиониране и помощи над 55 г.

13 юли 2017

Съветникът по трудови и социални въпроси към българското посолство Елица Славчева отново отговаря на читателски въпроси и разяснява теми от областта на трудовото и социалното законодателство в България и в Испания. В този брой питанията са основно за пенсиониране в Испания и България, и за помощите над 55 години. Ако и вие имате въпроси, пишете ни.

[ Още ]

Изчисляване на размера на пенсията тук и декларация за живеещи у нас „испански“ пенсионери

18 май 2017

Съветникът по трудови и социални въпроси към българското посолство Елица Славчева отговаря на читателски въпроси и разяснява теми от областта на трудовото и социалното законодателство в България и в Испания. В този брой питанията са за изчисляване на размера на пенсията тук и за декларация за живеещи у нас „испански“ пенсионери.

[ Още ]

Вдовишка пенсия от Испания за живеещ в България наследник, помощи над 55 г., формуляр Е-104

Вдовишка пенсия от Испания за живеещ в България наследник, помощи над 55 г., формуляр Е-104

23 март 2017

В новия брой на "Нова дума" съветникът по трудови и социални въпроси към българското посолство Елица Славчева отговаря на читателски въпроси за вдовишка пенсия от Испания за живеещ в България наследник, за помощи над 55 г., за формуляр Е-104 и др.

[ Още ]

Предпенсиониране и помощи след обезщетение за безработица

Предпенсиониране и помощи след обезщетение за безработица

12 януари 2017

Съветникът по трудови и социални въпроси към българското посолство Елица Славчева отговаря на ваши въпроси и разяснява теми от областта на трудовото и социалното законодателство в България и в Испания.

[ Още ]