Нова дума

Предпенсиониране и помощи след обезщетение за безработица

Предпенсиониране и помощи след обезщетение за безработица

12 януари 2017

Съветникът по трудови и социални въпроси към българското посолство Елица Славчева отговаря на ваши въпроси и разяснява теми от областта на трудовото и социалното законодателство в България и в Испания.

[ Още ]

Предпенсиониране в Испания и пенсиониране в България

17 ноември 2016

Съветникът по трудови и социални въпроси към българското посолство Елица Славчева отговаря на читателски въпроси и разяснява теми от областта на трудовото и социалното законодателство в България и в Испания. В този брой питанията са за предпенсиониране в Испания, за пенсиониране в България и за инвалидни пенсии. Ако и вие имате въпроси, пишете ни.

[ Още ]

За формуляр U1, за инвалидни пенсии и за последиците от делото „Сомова“

За формуляр U1, за инвалидни пенсии и за последиците от делото „Сомова“

6 октомври 2016

Съветникът по трудови и социални въпроси към българското посолство Елица Славчева отговаря на ваши въпроси и разяснява теми от областта на трудовото и социалното законодателство в България и в Испания. В този брой въпросите са за формуляр U1, за инвалидни пенсии и за последиците от делото „Сомова“. Ако и вие имате питания, пишете ни на адреса или на имейла на редакцията.

[ Още ]

Работните часове на домашните помощници; субсидии за над 55 г.; получаване на испанска пенсия в България

Работните часове на домашните помощници; субсидии за над 55 г.; получаване на испанска пенсия в България

28 април 2016

Съветникът по трудови и социални въпроси към българското посолство Елица Славчева отговаря на ваши въпроси и разяснява теми от областта на трудовото и социалното законодателство в България и в Испания.

[ Още ]

Пенсиониране в Испания и в България; закупуване на трудов стаж

31 март 2016

Съветникът по трудови и социални въпроси към българското посолство Елица Славчева отговаря на ваши въпроси и разяснява теми от областта на трудовото и социалното законодателство в България и в Испания. В този брой въпросите са за случаи на пенсиониране в Испания и в България, за закупуване на трудов стаж и др. Ако и вие имате питания, пишете ни.

[ Още ]