Нова дума

Директни помощи за наем до 750 евро в Каталуния

zoom Директни помощи за наем до 750 евро в Каталуния

19 май 2020

14,5 млн. евро е бюджетът на директните помощи за наем, които Generalitat de Catalunya ще разпредели чрез Secretaría d’Hàbitat Urbà i Territori на засегнати от кризата с коронавируса жители на автономната област.

За субсидията, насочена срещу семейства – наематели на жилища, в които има безработни лица, с ERTE или с намалено работно време, което предполага загуба на доходи, може да се кандидатства от 19 май до 30 септември. Тя трябва да бъде използвана за покриване на месечната вноска за наем или за погасяване на микрокредит от Instituto de Crédito Oficial (ICO), който семейството е поискало, след като правителството обяви тази мярка в края на март.

Директната помощ за наем може да бъде за максимум 6 месеца – от април до септември тази година, като размерът й варира според местоположението на жилището. В Барселона – град, е до 750 евро, 500 евро – в Жирона и Тарагона, до 450 евро – в Лерида, и до 350 евро в Тиерас де Ебро. В случай че тази субсидия съвпадне с други парични помощи, общият размер на сумата за наем не може да надвишава месечният наем, посочен в договора с хазаина.

Помощта за наем ще бъде отпускана според реда на подаване на документите (които трябва да са в пълен комплект) до момента на изчерпване на бюджета.

Условия

За да има достъп до тази помощ, кандидатстващото лице трябва да е титуляр на договор за наем, в жилището да е обичайното му пребиваване, а също така – в следствие на извънредното положение с Covid-19, трябва да се намира в тежко икономическо положение, което може да докаже.

Месечните доходи на домакинството за 30-те дни, предшестващи подаването на молбата за субсидията, в повечето случаи не трябва да надвишават 3 пъти IPREM или 1613,52 евро (сумата се променя, ако в семейството има деца или лица с увреждания, които зависят от кандидатстващия). Освен това месечните разходи за наем и комунални услуги (ток, газ, гориво за отопление, вода, телефон и разходи за общите части на входа или кооперацията) трябва да са повече от 35% от нетните доходи на домакинството.

Размерът на месечния наем трябва да е максимум 900 евро (включително данъци, такса смет или вноски за ремонт във входа).

Как се подават документите

За предпочитане е да се подадат по електронен път, като подробности може да намерите в сайта на Agència de l’Habitatge de Catalunya: http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid#googtrans(ca|es)?evolutiuTramit=1

Освен това е отворен специален телефонен номер – 900 922 841, на който всички заинтересовани могат да получат компетентно обслужване и помощ как да изпратят документите онлайн. Работното му време е от 9 до 14 ч.

Ако в кметството, в което кандидатстващия живее, има Oficina Local d’Habitatge, която администрира помощите и приема граждани, може да се подадат и на място.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: