Нова дума

Какво е необходимо на самонаетите, за да се пенсионират?

21 ноември 2019

Условията за пенсиониране на работещите за собствена сметка претърпяха някои промени с последната реформа. Кои са те? Както всички други трудещи се, autónomos  също трябва да отговарят на минимални изисквания за пеенсиониране. В допълнение към минималната възраст за пенсиониране (през 2019 г. тя е 65 години и 8 месеца) и определен брой години с вноски в Социалното осигуряване, самонаетите трябва да поемат и други задължения, които се описват по-долу.

Подаване на документите за пенсиониране. Autónomo трябва да представи документите за получаване на пенсия в Националния институт на социалното осигуряване (Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS), лично, по електронен път или по пощата. Представят се: фотокопие на документа за самоличност, номера на сметката, на която желае да получава пенсията, а в случай че има съпруг/съпруга на негова издръжка, трябва да покаже и семейната книжка (el libro de familia). Социалното осигуряване изплаща пенсията месечно, включително две извънредни пенсии, начислени към месечното плащане за юни и ноември. След като бъде представена цялата документация, самонаетият ще получи утвърдителен или отрицателен отговор чрез препоръчано писмо, плюс електронно съобщение, SMS. В случай че autónomo не е получил отговор от INSS в рамките на 90 дни, се разбира, че искането е отхвърлено, но той може да направи обжалване по административен път в период от 30 дни. Социалното осигуряване е длъжно да вземе решение по рекламацията в срок от 45 дни. Ако отговорът отново е отрицателен, самонаетият може да се обърне към съда, ако не е съгласен с с решението.

Важно е да се отбележи, че към момента на представянето на документите за пенсиониране autónomo не трябва да има никакви задължения към Социалното осигуряване; т.е., трябва да е „на чисто“ по отношение на плащанията и вноските към Социалното осигуряване, тъй като в противен случай не може да има достъп до пенсия, независимо, че е представил необходимите документи.

Възраст за пенсиониране. Възрастта, на която самонаетият може да се пенсионира, е подобна на тази на работещите по общия режим...

 

Пълният текст е публикуван в брой 638 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: