Нова дума

Субсидия за 52 г. и за autónomos

7 ноември 2019

Често повтарящи се случаи: хора, които са работили за чужда сметка години наред, решават да станат autónomos. След време обстоятелствата ги принуждават да прекратят дейността. Тъй като са над 52 години, те се нуждаят от предназначената за безработни на тази възраст субсидия от 430,27 евро месечно. Въпреки че отговарят на изискванията, предвидени в кралския декрет (8/2019), често им се отказва това право.

След запитвания от няколко медии, Министерството на труда, миграцията и социалното осигуряване потвърди, че самонаетите лица могат да се възползват от субсидията за лица над 52 години, стига да отговарят на всички изисквания. Министерството пише: „Член 274.4 от TRLGSS (преработен текст на Общия закон за социалното осигуряване) позволява субсидията за хора над 52 години да се получава от всички autónomos, които са прекъснали дейността си, ако отговарят на изискванията, предвидени за работещите за чужда сметка.“ Има едно допълнително условие: продължителността на дейността като самонает не може да бъде повече от 60 месеца.

Изводът е, че ако човек над 52 години е работил дълго време за чужда сметка и след това става autónomo, има право на тази месечна субсидия, когато прекъсне предприемаческата си дейност до 5 години след като е станал самонает. Тази граница не е отразена в кралския декрет, но фигурира във вътрешната „Инструкция за прилагане на кралския декрет 8/2019“, която е изпратена от Социалното осигуряване до всички негови служители. Тъй като максималният срок от 5 години е в инструкцията, а не в самия декрет, може би това е една от причините субсидията да се отказва на хора, които са били на заплата и след това стават самонаети.

 

Пълният текст е публикуван в брой 637 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: