Нова дума

Съвети за finiquito при напускане на работа

zoom Съвети за finiquito при напускане на работа

10 октомври 2019

Обикновено в трудовия си живот човек сменя няколко пъти работно място и при напускането пред него се поставя документа за окончателната „сметка“ – finiquito. Хорхе Данес – адвокат по трудово право, изброява няколко практични съвета за избягване на евентуална измама и загуба на права.

Finiquito е документ, който предприятието трябва да връчи на работника/служителя, когато той спре да предоставя услугите си, независимо дали поради уволнение, прекратяване на временен договор, доброволно напускане и т.н.

Този документ включва всички суми, които предприятието дължи на работника до момента: заплати, неизползвани платени отпуски, пропорционала част от допълнителните плащания и др. В него са отразени и сумите, които работникът дължи на предприятието – авансови плащания, допълнителни дни от отпуската и други.

Finiquito е различно понятие от обезщетението за спиране на работа (indemnización), въпреки че и двете се предоставят едновременно при прекратяването на трудите взаимоотношения. То е документ, отразяващ финансовите задължения между работник и предприятие, и винаги трябва да се даде, за разлика от обезщетението, тъй като понякога работникът няма право на такова – поради приключване срока на трудовия договор, например.

Като правило, подписването на finiquito не е най-приятният момент. За да се избегне излишно напрежение, не е зле работникът да знае предварително някои неща:

• Искайте копие от всичко, което ви предлагат да подпишете. Винаги трябва да има две копия – едно за предприятието и друго за работника. Трябва да се провери дали двата екземпляра са напълно еднакви. Много е важно копието, което остава за работника, да има печат на предприятието или подпис на работодателя. Това копие не трябва да се връща на предприятието.

• Проверете всичко, включено във finiquito. Проверете дали всичко, което компанията ви дължи, е включено и че всичко е правилно. Необходимо е да се проверят дали са точни както отделните елементи (заплата, отпуски, допълнителни плащания...), така и техните суми.

• Посочете елементи на finiquito-то и техните суми, които липсват. Ако е така, поискайте да бъдат включени. При отказ на предприятието да промени документа, трябва да напишете онова, което липсва. Например: „Не са включени допълнителните часове“ (“faltan horas extra”).

 

Пълният текст е публикуван в брой 635 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: