Нова дума

Полезна информация за autónomos

zoom Полезна информация за autónomos

5 септември 2019

Темата на броя е посветена на една от групите трудещи се, в която има и доста голям брой чужденци (включително и българи) – едноличните търговци, autónomos. На страниците на „Нова дума“ може да прочетете за допусканите от незнание грешки при отваряне на фирма и за това дали може да се наемат роднини. Ще намерите и отговори на въпросите как се плаща данък за субсидиите и помощите за самонаетите лица и кога дълговете се покриват с давност.

Не сме пропуснали и информация за видовете пенсиониране на autónomos и колко години осигурителни вноски се изискват.

Как се плаща данък за субсидиите и помощите?

 

Помощите и субсидиите, които един самонает работник получава за развитието на своята дейност, трябва да бъдат декларирани пред Данъчната инспекция, тъй като се смятат за още един доход от дейността. Субсидията ще се облага по един или друг начин в зависимост от нейната цел. Това означава, че субсидия, получена за обновяване на информационните системи, например, няма да се облага по същия начин като отпусната за наемането на работници. Различни цели, различно облагане.

Когато дойде времето за декларирането на субсидията, първото, което трябва да направи един autónomo, е да поясни дали тя е отпусната за бизнеса му или за него самия, тъй като помощите, които се дават на всеки данъкоплатец, се декларират като доходи.  Данъчната агенция уточнява: „Като общо правило, освен ако изрично не е посочено в закона, всички субсидии или безвъзмездни помощи, получени от хора, които не извършват икономическа дейност, се считат за приходи от собствен капитал, така че те не са освободени от Данък общ доход (IRPF)“.

Примери за този вид помощи са: „предназначените за наемане на жилища; помощите по Програмата за насърчаване на ефикасни превозни средства (план PIVE); помощи за компенсиране на училищните разходи; за определени подобрения в жилището (енергийна ефективност, достъпност и т.н.); както и дадените за компенсиране на определени разходи, свързани със здравето“. Специалистите предупреждават, че всяка една от тези помощи може да бъде облагана по различен начин при декларирането на IRPF, „така че трябва да се консултират условията за получаването на помощта“.

Когато помощта е предназначена за развитие на икономическата дейност, е необходимо „да се знае целта на тази помощ, за да се определи как трябва да бъде декларирана“, сочат от Испанската федерация на асоциациите на данъчните инспектори и данъчните съветници (Fettaf). Според федерацията, помощите и субсидиите за развитие на икономическа дейност могат да бъдат разделени на две:

Капиталови субсидии. Тези помощи или субсидии са предназначени за покриване на инвестиция за дълготрайни активи – например, за закупуване на машини, превозни средства за компанията, информационно/компютърно оборудване и др. „Декларирането на този вид субсидия не може да бъде само за една година, тъй като то трябва да бъде в съответствие с амортизирането на субсидирания продукт или предмет.“ Fettaf  дава следния пример: „Представете си, че има субсидия за подновяване на компютърното оборудване на бизнеса и това оборудване има амортизация от десет години.


Пълният текст е публикуван в брой 633 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: