Нова дума

Може ли фирмата да забрани ползването на лятна отпуска?

1 август 2019

Платената годишна отпуска е определена с колективния или индивидуалния трудов договор. Тя не се заменя с икономическа компенсация и в никакъв случай не може да бъде по-кратка от 30 календарни дни.

Периодът на ваканцията се определя по взаимно съгласие между работника и работодателя в съответствие с фиксираното в трудовия договор годишно планиране на отпуските. Ако има несъгласие между страните, социалната юрисдикция определя датите и нейното решение е необратимо.

Всяко предприятие изработва свой календар на отпуските. Работникът научава конкретните дати най-малко два месеца преди началото на ваканцията. Ако датата на началото на отпуската съвпадне с временна нетрудоспособност поради бременност, раждане, кърмене или с времето на прекратяване на договора, работникът/служителят има право да използва отпуската след края на временната нетрудоспособност, включително и в случаите, когато е приключила съответната календарна година.

Ако периодът на отпуската съвпада с временна неработоспособност поради непредвидени, различни от посочените по-горе, причини, което прави невъзможно да се ползва изцяло или частично през календарната година, работникът може да излезе в отпуск след приключването на временната нетрудоспособност, но в рамките на 18 месеца от края на годината, през която е възникнала нетрудоспособността.

 

Пълният текст е публикуван в брой 632 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: