Нова дума

Ваканцията на autónomos

1 август 2019

По правило работещият за собствена сметка сам определя кога и колко да работи. Той е свободен да избира трудовия си график и дните за почивка, но това означава, че през тези дни няма да има приходи. Обичайно е за autónomo да казва: „Ден, в който не работя, е ден, през който не получавам пари, но харча“. През ваканционните дни той продължава да прави вноски в Социалното осигуряване и да плаща полагаемите данъци, т.е., когато прекратява временно бизнеса не само че не вкарва пари в личната си каса, но е принуден да извършва редица разходи.

Има варианти за излизане от тази ситуация. Един от тях е да се отпише временно от Специалния режим на самонаетите работници (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, RETA) по време на ваканцията, за да избегне вноските.

В случаите на зависимите autónomos – тези, които работят за трети лица, (trabajador autónomo económicamente dependiente, TRADE, който фактурира над 75% само от един клиент), – законът им дава право на 18 дни годишно неплатен отпуск.

Самонаетите, които решават да отидат на почивка, се примиряват с факта, че през тези дни няма да имат приходи. Те не са мнозинство. Според Асоциацията на самонаетите работници (Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA), през това лято само половината от работещите за собствена сметка ще почиват.

Цифрата е обобщаваща и е различна за отделните сектори. В селското стопанство и транспорта е най-сложно да се излезе във ваканция. Обратно на тях, доклад на АТА сочи, че 70% от самонаетите със свободни професии (образование, информация и комуникация, административни дейности) ползват лятна почивка.

Въпреки че нямат пълна ваканция, някои autónomos съкращават работния си ден, за да имат повече часове за почивка, да „изключват“ през летните следобеди.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: