Нова дума

Разходи на autónomos, които имат данъчни приспадания

zoom Разходи на autónomos, които имат данъчни приспадания

1 август 2019

Самонаетите професионалисти (autónomos) и индивидуалните предприемачи могат да приспаднат част от разходите си. Какво може да се приспадне от разходите за извършване на дейността в рамките на сегашната данъчна система?

Първото, което трябва да се има предвид, е, че за да бъде признат за приспадане от данъка даден разход, е необходимо той да е натрупан, осчетоводен и оправдан с фактура.

Изхождайки от тази база, Данъчната агенция официално определя следните разходи, които autónomos и предприемачите могат да приспаднат:

Производствени разходи. Това е закупуването на суровини, материали и др., които ще се използват при производството на предлаганите стоки или услуги. Всъщност, към крайната цена на предлаганите продукти или услуги се добавя т.нар. „производствена цена“ -  материалът, необходим за производството.

Социално осигуряване. Месечните вноски, изплащани от самонаетото лице на Социалното осигуряване, могат да бъдат приспаднати. Това се отнася и за вноските в кооперативните застрахователни компании (mutuas de previsión social) или частни застраховки, ако те действат като алтернатива на специалния режим.

Заплати. Заплатите на служителите, допълнителните възнаграждения, обезщетенията в натура и др. могат да се приспадат, дори в случаите, когато наетите от autónomo са роднини.

Работници и служители. Като цяло, всички разходи, свързани със служителите на компанията – обучение, застраховки, компенсация и др.

Независими специалисти. Това приспадане се отнася до таксите на специалистите, които предоставят услуги на компанията – адвокати, нотариуси и др.

Външни услуги. Същото се отнася за договорените външни услуги – професионалисти, реклами, банки, транспорт и др. Може да се приспадне до 1% от нетната сума.

 

Пълният текст е публикуван в брой 632 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: