Нова дума

Колко пари, алкохол и цигари можем да носим при пътуване в ЕС?

zoom Колко пари, алкохол и цигари можем да носим при пътуване в ЕС?

20 юни 2019

Когато пътуваме до друга страна от ЕС, добре е да знаем какво можем да носим със себе си в багажа. Има ли максимални позволени количества за определени продукти? Ще трябва ли да декларирам колко пари носим в брой и да заплатим данъци за тях?

ПРЕНАСЯНЕ НА ПАРИ В БРОЙ

Ако планирате да влезете в страна от ЕС или да я напуснете с 10 000 евро или повече в брой (или с еквивалент на тази сума в друга валута), трябва да ги декларирате пред митническите власти. Ако не направите това, парите ви могат да бъдат задържани от митническите органи и може да бъдете глобени. Имайте предвид, че митническите органи могат да извършват индивидуални проверки, както и проверки на багажа и/или автомобила ви.

Ако искате да пътувате между страни от ЕС с 10 000 евро или повече в брой, или с еквивалент на тази сума в друга валута, трябва да проверите при митническите власти в страните, от които излизате, в които влизате и през които преминавате дали трябва да декларирате сумата.

Ето подробности конкретно за влизане и излизане от България, предоставени от Агенция „Митници“:

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

При пътуване от или към трети страни, извън ЕС: ако носите парични средства в размер на 10 000 евро или повече или равностойността им в друга валута, попълнете декларация за паричните средства при влизане или излизане от ЕС и я представете на митнически служител.

Какво да се декларира?

 „Парични средства” означава:

 1. валута - банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна, и

 2. платежни инструменти на приносител:

- пътнически чек, чек, запис на заповед или менителница или друг платежен инструмент, който е във формата на инструмент на приносител, или е предвидена възможност за джиросване без ограничение или е издаден в друга форма, която позволява да бъде прехвърлен с предаването; 

- чек, запис на заповед, менителница или друг платежен инструмент, който е подписан, но не е посочено името на получателя по него; 

Сумата, подлежаща на деклариране, е в размер на 10 000 евро или повече и е сбор от стойностите на пренасяните парични средства.

Ако пренасяните парични средства през границата на страната са за държава извън ЕС и средствата са в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута, лицата следва предварително да са погасили своите задължения към Националната агенция за приходите (НАП) и да нямат просрочени задължения към датата на напускане на страната.

 

Пълният текст е публикуван в брой 629 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: