Нова дума

Как СОЛВИТ център помага на българите в Испания

zoom Как СОЛВИТ център помага на българите в Испания

21 март 2019

Ако решението за отпускане на пенсията ви в България се бави или сте получили отказ за субсидия за безработица в Испания, макар да имате право на такова, има една институция, която може да ви помогне напълно безплатно, в установени срокове и на български език. Става дума за СОЛВИТ център, към който многократно сме насочвали наши читатели с различни административни проблеми. Въпреки това услугите му продължават да не са познати за много хора, затова си позволяваме да припомним как работи.

СОЛВИТ е безплатна услуга, предназначена да помага на гражданите и фирмите в ЕС да намират прагматични решения на своите проблеми, възникнали в резултат от неправилното прилагане на законодателството на ЕС в областта на вътрешния пазар от администрациите на държавите-членки. Като механизъм за решаване на презгранични спорове СОЛВИТ се занимава с разглеждане на въпроси, свързани с отношенията гражданин - държавна администрация или фирма - държавна администрация, което изключва решаването на проблеми в частната сфера.

Във всяка държава-членка на Съюза, а също и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, има изграден и функциониращ по един СОЛВИТ център. В България СОЛВИТ центърът е създаден в рамките на дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет. Най-честите случаи, които разглежда дирекцията са свързани с правата на българските граждани в Гърция, Кипър, Испания и Германия.

Всички СОЛВИТ центрове си сътрудничат посредством специално създадена от Европейската комисия единна база данни, за да решават проблемите, възникнали пред гражданите и компаниите в рамките на 10 седмици, като в някои случаи този срок може да бъде удължен с още 4 седмици.

Обикновено два СОЛВИТ центъра си сътрудничат за успешното разрешаване на даден проблем. В практиката те се наричат местен и водещ координационен център. СОЛВИТ е начин споровете за достъп и ползване на права в Европейския съюз да се решават извънсъдебно.

Начин на работа на мрежата СОЛВИТ

Местният координационен център проверява дали възникналият проблем може да бъде разрешен в рамките на мрежата или е възможно той да бъде разрешен посредством други средства. Ако центърът прецени, че предоставеният случай е от компетенциите на СОЛВИТ, той го вписва в електронната база данни на мрежата и случаят автоматично се прехвърля към СОЛВИТ центъра в държавата-членка, в която е възникнал проблемът.

Водещият координационен център в рамките на една седмица трябва да потвърди (или отхвърли) приемането на случая.

 

Пълният текст е публикуван в брой 623 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: