Нова дума

За какво служи формуляр Е104

zoom За какво служи формуляр Е104

2 август 2018

В рамките на здравното осигуряване формуляр Е104 се издава за сумиране на здравноосигурителни периоди, което дава възможност лице, което започне да се осигурява в друга държава членка на ЕС, ЕИП или Швейцария, да придобие здравноосигурителни права в резултат на признаване на предходния му осигурителен стаж.  

При завръщане в България лице, което се е осигурявало в друга държава членка, представя в териториалната дирекция (ТД) на НАП формуляр Е 104 и придобива здравноосигурителни права след обработването на формуляра.  

По този начин не се налага да бъде следвана предписаната в Член 40а на Закона за здравното осигуряване процедура: осигуряване в течение на 6 последователни месеца, или еднократно заплащане на 12 здравноосигурителни вноски. 

В Испания формуляр Е104 (Certificación para la totalización de periodos de seguro) се издава от Instituto Nacional de la Seguridad Social, а в България – единствено от Централното управление на Националната здравноосигурителна каса, само за нужди, свързани с основното му предназначение:

- за сумиране на здравноосигурителни периоди, придобити в една държава членка, към здравноосигурителни периоди в друга държава членка - с цел влизане в здравноосигурителната система на другата държава и за гарантиране непрекъснатост на правата;

- за доказване на приложимото здравноосигурително законодателство за пенсионери с право на пенсия в повече от една държава членка;

- при поискване от осигурителна институция на друга държава членка по съответно установения в ЕС служебен ред (с формуляри Е 107 или Е 001) - с цел удостоверяване на завършени здравноосигурителни периоди в България.

 

Пълният текст е публикуван в брой 609 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари:

  1. Добър ден, получих формуляр Е 104, където освен периоди по трудов договор, са несени и периоди по PREPARA и RAI с отбелязани и покритите условия за здравна осигуровка. Само периодите по трудов договор ли се считат за трудов и осигурителен стаж? Ако и периодите по PREPARA и RAI важат за трудов и осигурителен стаж, как трябва да бъдат посочени във формуляра? Специално за RAI знам, че важи и за трудов стаж. Тогава откъде да съм сигурна, че зачетен и отбелязан като такъв във формуляра? Има оплаквания от сънародници, в чиито формуляр А 104 РАИ не е е зачетен като трудов и осигурителен стаж. Благодаря за вниманието!