Нова дума

Квалификацията гарантира по-лесно намиране на работа

19 март 2015

В края на миналата седмица станаха известни основните изводи от изследването на трудовия пазар през февруари (Avance del Mercado Laboral Asempleo-Afi). От него става ясно, че квалификацията винаги дава предимство при търсенето на работа. Но в действителност само 16,7% от безработните използват времето, през което са без работа, за повишаване на знанията си или за преквалифициране. Това едно от заключенията на изследването.

Asempleo (най-голямата асоциация на агенциите по наемане) предполага, че в края на 2015 г. ще има 400 000 работещи повече – една добра цифра, въпреки че е малко по-ниска от тази за края на 2014 година.

Изследването сочи, че през февруари е имало близо 97 000 нови вносители в държавното Социално осигуряване, главно от секторите на строителството, ресторантьорството и търговията. Интересното е, че се засилва делът на публичните услуги в създаването на нови работни места.

Документът е категоричен: висшето образование улеснява включването в пазара на труда. Процентът на безработните с висше образование или докторат е два пъти по-малък в сравнение с тези, които са завършили само средно образование, и три пъти по-нисък от хората с основно образование и без професионално обучение.

Продължава да расте броят на хората с висше образование – те вече са четирима от всеки десет в активна трудова възраст. В същото време намалява населението с основно образование – от 20% през 2004 г. на 10% в края на 2014 година.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: