Нова дума

Помощи за крайно нуждаещи се в Каталуния

zoom Помощи за крайно нуждаещи се в Каталуния

24 октомври 2019

Помощите за крайно нуждаещи се, които дълго време не могат да си намерят работа или са в ситуация на социално изключване, се отпускат от правителствата на автономните области. Размерът, продължителността и условията за бенефициентите се определят от Съветите по социални дейности към тях.

В Мадрид тази помощ се нарича Renta Mínima de Inserción (информация за нея публикувахме в брой 633). Сега предлагаме изискванията за получаването й в Каталуния. Очаквайте информация и за Валенсия и Кастилия и Леон.

Generalitat de Catalunya предоставя два вида помощи за крайно нуждаещи се: Renta garantizada de ciudadanía и Prestación complementaria a prestaciones estatales (activables).

Целта на RGC е да гарантира, че всички граждани на Каталуния могат да се грижат за основните жизнени разходи – било то собствени или на членовете на семейството или домакинството им. Добавката към държавните субсидии за безработни цели да ги допълни до размера на гарантирания граждански доход в Каталуния (RGC).

Всички административни процедури за отпускането на тез помощи са към: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies; Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

Към кого е насочена?

Бенифициент на субсидията може да е всеки жител на Каталуния, който отговаря на изискванията. Няма срок за подаване на документите – може да бъде поискана във всеки един момент, само че единствено с предварително записан час.

Renta garantizada de ciudadanía (RGC) е насочена към хора, които не разполагат с минимални финансови средства, достатъчни за посрещане на основните си всекидневни нужди и за един достоен живот.

Complemento е за хора, които – въпреки че получават държавна субсидия за безработица, – не разполагат с минимални ресурси за покриване на всекидневните си нужди.  

Изисквания:

1. Да сте на възраст над 23 години. (Има изключения за младежи над 18 г., които са в една от следните ситуации: грижат се за малолетни лица или за хора с увреждания; пълни сираци; жертви на домашно или сексуално насилие и др.)

2. Да сте адресно регистрирани в някое от кметствата на Каталуния с продължително и непрекъснато местоживеене в автономната област в продължение на 24 месеца, предхождащи датата на подаване на молбата за отпускане на помощта.

 

Пълният текст е публикуван в брой 636 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: